Iwan, ar daith

Argraffu PDF

Bydd y daith yn cael ei noddi gan y beirdd eu hunain ac Academi.

Dyma fanylion y daith:

Nos Iau, 16 Medi 2010, 7.30 pm
Gwesty'r Marine, Cricieth
Tocynnau: 01766 522811

Nos Wener, 17 Medi 2010, 7.30 pm
Palas Pinc, Y Felinheli
Tocynnau: 0797 9438378

Nos Sadwrn, 18 Medi 2010, 7.30 pm
Gwesty'r Foelas, Pentrefoelas
Cyfraniad arbennig gan Peredur Lynch
Mynediad am Ddim
Gwybodaeth: 01690 770254

Nos Iau, 30 Medi 2010, 7.30 pm
Cian Offis, Llangadfan
Cyfraniad arbennig gan Karen Owen
Tocynnau: 01938 820202

Nos Wener, 1 Hydref 2010. 7.30 pm
Y Ring, Llanfrothen
Cyfraniad arbennig gan Dewi Prysor
Tocynnau: 01766 770555

Nos Sadwrn, 2 Hydref, 9.00 pm
Tŷ Newydd, Aberdaron
Mynediad am Ddim
Gwybodaeth: 01758 760207

Nos Iau, 14 Hydref 2010, 7.30 pm
Gwesty'r Fic, Porthaethwy
Cyfraniad arbennig gan Llion Jones
Tocynnau: 01248 712442

Nos Wener, 15 Hydref 2010, 7.30 pm
Clwb Pêldroed Rhuthun
Cyfraniad arbennig gan Siôn Aled
Tocynnau: 0773 8856174

Nos Sadwrn 16 Hydref 2010, 7.30 pm
Gwesty'r Eryrod, Llanuwchllyn
Cyfraniad arbennig gan Peredur Lynch
Tocynnau: 01678 540663

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Myrddin: 01492 642031.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed