Ysgol Farddol Caerfyrddin

Argraffu PDF

Mae tymor newydd Ysgol Farddol Caerfyrddin ar fin dechrau. Os ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am y gynghanedd neu’n hoffi trin a thrafod barddoniaeth, dyma’ch cyfle chi! Dewch i’r Ysgol Farddol nos Fercher 22 Medi yn Nhafarn Tanerdy, Caerfyrddin am 7.30yh.

Cynhelir yr Ysgol Farddol bob pythefnos, a bydd yno ddau ddosbarth, y naill ar gyfer dechreuwyr a’r llall i’r rhai â rhywfaint o brofiad. Yn ogystal â’r sesiynau arferol cynhelir hefyd nifer o sesiynau meistr gan brifeirdd y wlad. Croeso cynnes i bawb.

Dyma weddill dyddiadau'r tymor:

Hydref 6ed (Y Prifardd Tudur Hallam);
Hydref 20fed
Tachwedd 3ydd
Tachwedd 17eg (Y Prifardd Hywel Griffiths)
Rhagfyr 1af
Rhagfyr 15fed

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Aled Evans, Abercuawg, Llangynnwr (01267 231613) neu Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chdi alluogi Javascript i'w weld.

Yn y llun, fe welwch rai o aelodau'r dosbarth yn cyrraedd tyddyn Oerddwr, cartref Wil Oerddwr, ac un o'r llecynnau hynny a fu'n ysbrydoliaeth i'w gefnder i T.H.Parry-Williams.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed