Gadael Gelli Groes

Argraffu PDF

(Fferm fy ewythr a'm modryb yn Nyffryn Tywi)

Ddoe, pan gaewyd y clwydi – aeth yr haf
Yn chwyth o rudd drwyddi
Ond di-liw heddiw yw hi
Mae’n aeaf yma’n Nhywi.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed