Pigion y Talwrn 11

Argraffu PDF

Newydd ei gyhoeddi ar gyfer marchnad y Nadolig y mae casgliad o bigion y rhaglen radio boblogaidd Talwrn y Beirdd o dan olygyddiaeth y meuryn Gerallt Lloyd Owen.

Aeth deng mlynedd heibio er pan gyhoeddwyd y casgliad diwethaf o Pigion y Talwrn, ac yn y detholiad hwn ceir rhai o’r cerddi a ddarlledwyd rhwng hydref 2000 a haf 2005. Y bwriad yw cyhoeddi’r gweddill (2005?2010) yn y dyfodol agos.

Mae’r gyfrol hon yr un mor amrywiol ag eraill yn y gyfres. Meddai’r Golygydd a’r Meuryn, Gerallt Lloyd Owen: "Er mor llafurus fu’r gorchwyl o ailddarllen a didoli cryn ddwy fil o gerddi, mi gefais fwynhad wrth ail-fyw rhai o’r munudau mawr fel petai".

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed