Neuadd Nawdd Newydd

Argraffu PDF

ramsden

Darllenwyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Llên y Lli (29 Hydref 2010)

Harry Ramsden, fe synnais
(Yn fud fel llo) fod fy llais
I’w glywed ar led o lawr
Brithlwyd dy aelwyd deulawr.
Ni wyddwn i fod noddwyr
Yn Llên y Lli yn null Llŷr
(Brenin y môr) â’u dorau’n
Croesawu’r beirdd, ‘Croeso i’r Bae!’
Yw dy foto – dof atat
Dim ond â mawl lond fy mhlât.

Harry, nid yw dy frand di
Yn tsiêp fel eiddo’r tsipi,
Nid siop bysgod a sglodion
Ddi-fudd, anghelfydd yw hon,
Nid rhyw farwaidd, ffiaidd ffau
 saim mawr dros y muriau –
Neuadd yw hon, annedd hen,
Tŷ i ddilladu lleden
Mewn batyr symbiotig,
Hen le mewn gwahanol lîg
I’r gweddill. Ar gywyddau
Y canwn oll ein cân iau
O foliant at dy ddant, ddyn,
Brath mawl i’r ymborth melyn.

Plas i benfras o Benfro,
Palas i gorbenfras, sbo,
A lle mae beirdd llwm y byd
Yn llyfu’n orffwyll hefyd.
Gall un corgimwch trwchus
Gymell dwy linell o lusg,
A gall rhyw glamp o sgampi
Arwain at sain, sylwais i.
Ni roed fyth allwedd yn nrws
Y Tate ym myd y tatws
Na bownser i ymyrryd,
Mae’r ddôr ar agor o hyd,
Dinefwr y parlwr pys,
Sycharth y bwyd llamsachus.

Harry, rwy’n falch oherwydd
Dy fod ’di dod i Gaerdydd,
A bod i gerdd dafod iau
Ryw groeso fyny’r grisiau,
Ac y bydd yng ngheg y Bae
Mawrhau iaith Cymru hithau,
Un dydd, yn nod – hawdd, yn wir,
Datgan y gân a genir
Os cawn ddarllen bwydlenni
Un noswaith yn ein hiaith ni.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed