Nadolig '10

Argraffu PDF

Daw'r Dolig, daw rhyw delyn anwaraidd
i fferru yr emyn:
I ba daith aeth Mab y Dyn
o ŵyl ei fydol elyn?

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed