I hanner tawel y byd (29:4:11)

Argraffu PDF

Roedd yr awyr mor las
a’r gwaed dal yn goch
a dwndwr tawelwch
drwy’r clustiau yn groch
a’r dydd yn deffro’n araf o’i grud
i ni yn hanner tawel y byd.

Roedd dillad i’w golchi
a chwyn yn yr ardd
a brass i’w bolisio
ym meddwl y bardd,
roedd palmant i’w frwsio’n lân yn ein stryd
i ni yn hanner tawel y byd.

Cafwyd cusan gofiadwy
rhwng gŵr a gwraig
a’r gusan yn gadarn
yn gusan o graig,
ynddi roedd cartref, cartref mor glyd
i gariadon yn hanner tawel y byd.

Gwastraffwyd papur
collwyd sawl llais,
dan wenu’n unffurf
trodd Cymro yn Sais;
chwifiwyd prydeindod yn faner o gryd
mewn parti gan hanner swnllyd y byd.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed