Y Cilie

Argraffu PDF

Ciliodd o ffermdy'r Cilie - sŵn canu,
sŵn cynnau'r awene;
hen ffrindiau llên, lleisiau'r lle
a haid o gymeriade.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed