Nyrfs

Argraffu PDF

Recordiwyd y cywydd yma ar gyfer rhaglen gyntaf Nia yn ei slot newydd ar Radio Cymru. 'Y Tro Cyntaf' oedd y testun.

eurig

'Steddfod Gylch. Hanner cylch. Côr.
A dwi’n rhyw ddarpar-denor,
Yn fachan o soprano
Y tro hwn yn y ffrynt row
Am fod ambell ferch slim, fach
Reit dila’n llawer talach.

Ond mae’r llais demure, llon
Yn souffle o lais yfflon,
A’r bol yn llawn gwenoliaid,
Yn rynwe hir i’r hen haid,
Yn dŷ mawr i gryndod mân
Gwyfyn llafar gefn llwyfan.

Dringo’r grisiau i’r neuadd,
Dod ymlaen wedi ymlâdd,
Rhuthro mewn, rhythu ar Miss,
Yma dw i? Taw, dim dewis,
Sŵn gwaedd gras yn y gwddwg,
Trio rhoi gwên, taro gwg.

Er gwaetha’r tro cynta’ cas
I’r mab byr a’i embaras,
Y 'Steddfod un-diwrnod, dig
A’i nodau diflanedig,
Mae un rhan o’r soprano’n
Gofyn – pryd ga’i wneud hyn ’to?

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed