Englynion Eisteddfod Farddol Caerfyrddin 2013

Argraffu PDF

Nos Fercher 9 Ionawr 2013 (yn unol â'r hen galan) cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol Farddol Caerfyrddin yn Y Llaethdy, Caerfyrddin. Un o'r prif gystadlaethau oedd englyn i'r 'Hen Galan'. Dyma'r cynigion a ddaeth i'r brig:

1. Calan Hen

O dŷ i dŷ daw ein doeau – yn lân
o galennig achau;
gweithred i’w gweled yn gwau
hen sylwedd i’r oes olau.

2. Calan Hen

Hon yw afiaith ein gobeithion, hen ŵyl
y wawr o gyfarchion,
a daw hwyl yr henwyl hon
i’n hoywi â’i chaneuon.

3. Calan Hen

Yn Ionawr oer yr heniaith - â i'w Gwm
â'i gamau'n llawn gobaith,
hwn â'i ganu'n blygeinwaith
o dŷ i dŷ gyda'i iaith.

4. Calan Hen

Mae Calan y Cwm culach - yn ei gân
yn gaer i'r iaith bellach,
â'r un bunt yn y dwrn bach
yn galennig i'w linach.

Pa un dybiwch chi osodwyd yn gyntaf gan y beirniad, Y Prifardd Idris Reynolds? Cliciwch y botwm isod i ddatgelu'r dyfarniad.

Yn fuddugol yr oedd englyn rhif 4.

A'r beirdd?

Englyn 1 - Gwynnant Hughes (Twm)

Englyn 2 - Meirion Jones

Englyn 3 - Geraint Roberts

Englyn 4 - Geraint Roberts

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed