Dyddiad Cau

Argraffu PDF

Eisteddfod Môn Bro Goronwy 2015

Gwrandewch ar fy neges chwi feirdd a llenorion
Mae dydd Llun, Mawrth yr ail a’i her yn nesáu,
Chwi gofiwch fod angen mynd ’nôl at gynhyrchion
I’w gorffen a’u gloywi cyn i’r awen lesgáu.

Jane Edwards a Gerwyn; Menna Baines a John Gwilym
Sy’n bwyta a bwyta i gadw eu nerth,
Ewch ati i ddrafftio ac ailddrafftio yn awchlym
A chwynnwch y darnau nad ydynt o werth.

Cewch Goron yn wobr am ryddiaith eleni
Ac ‘Angor’ yw’r testun am y Gadair hardd,
Os mai englyn yw’ch dewis, y testun yw ‘Geni’
A ‘Trai’ ydyw’r cywydd os ydych wir fardd.

Os mai gwell gennych ryddiaith beth am stori fer?
‘Cyfle’ yw’r testun, - dyma’ch cyfle chi,
Stori e-byst a’r ysgrif bortread sy’n her
Ond am ennill mewn Steddfod Daleithol daw bri.

Ewch ati o ddifri, pwy a ŵyr na bydd sôn
Amdanoch, am ennill eleni ym Môn.

Cliciwch yma i weld y Rhestr Testunau yn llawn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed