Bardd ar hap

O'r seiat

par:Pâr o englynion
RhodriHedd 11.8.2015 9:43
par: Pâr o englynion
sioncyn 6.8.2015 16:59
Pâr o englynion
RhodriHedd 3.8.2015 12:07

Y rhai hyn sy'n yr annedd

Mae 87 o westeion ar-lein

E-bost gan Wil Ifan 6

Argraffu PDF
Annwyl Gwern,

Dyma ni bellach yn weddol barod am y fwyaf diddorol o'r cynganeddion efallai, y Gynghanedd Sain. Yr un elfen sy'n gwahanu'r sain oddi wrth y draws a'r groes ydy'r defnydd o odl o fewn y llinell. Fel arfer, fe fyddwn yn meddwl am odl fel cynffon i'n llinellau, ond yn y gynghanedd sain odl fewnol sydd gennym.

Beth am i ni droi'n ôl at Marged Morgan, dy gariad cyntaf. Gosoda air yn rhywle o flaen Marged sy'n odli â hi, a dyna i chdi gynghanedd Sain.

Er enghraifft

Ym mhoced Marged Morgan
Beth yw lled Marged Morgan?

Yr un fath gyda Bob Bach

Tipyn o iob yw Bob bach
Hoff o riwbob yw Bob bach

Neu fel hyn gyda Tim Tomos

Mewn dim fe ddaeth Tim Tomos
Mewn denim mae Tim Tomos

Fe gei di osod cytseiniaid rhwng y Marged a'r Morgan os dewisi di, gan droi'r tamaid hwnnw yn Draws, fel

Siocled Marged ferch Morgan

Felly hefyd gyda Bob Bach a Tim Tomos

'Sdim job gan Bob yr un bach
Does dim yn Tim fab Tomos

Fe weli di fod rheolau'r rhan olaf gynganeddol yn union yr un fath â'r rheolau yr wyt ti wedi eu dysgu'n barod wrth edrych ar y Groes a'r Draws: gofala bod odl dda yn rhagflaenu, a dyna chdi ym myd y Sain.

Fe ddywedais fod y rheolau yn "union" yr un fath. Y mae hynny'n berffaith wir, ond yn fy e-pistol nesaf, fe ga i gyfle i sôn am reol arall sy'n gwneud y dasg o ysgrifennu Cynghanedd Sain yn ysgafnach fyth.

Tan hynny

Cofion

Wil Ifan

 

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed