Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2728
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2950
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2787
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2824
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2736
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2822
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2849
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2858
9 Grav Dafydd John Pritchard 2901
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 2981
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2933
12 Cen Llion Jones 3035
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 2985
14 Siambo Ieuan Parri 2929
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3116
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2727
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2861
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3234
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3334
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2921
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2942
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2828
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3227
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3073
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3027
26 Cofio Catrin Cen Williams 3047
27 Catrin Cen Williams 2930
28 Wedyn Eileen Walker 2727
29 Wedyn Philippa Gibson 2793
30 Huw Mei Mac 3068
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2759

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 35 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed