Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3330
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3428
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3283
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3214
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3145
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3218
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3250
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3268
9 Grav Dafydd John Pritchard 3284
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3387
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3214
12 Cen Llion Jones 3336
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3268
14 Siambo Ieuan Parri 3230
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3407
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3006
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3141
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3533
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3647
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3219
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3242
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3110
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3529
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3386
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3361
26 Cofio Catrin Cen Williams 3367
27 Catrin Cen Williams 3239
28 Wedyn Eileen Walker 3046
29 Wedyn Philippa Gibson 3108
30 Huw Mei Mac 3409
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3058

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 39 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed