Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 4182
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 4204
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 4034
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3907
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3860
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3936
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3972
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 4024
9 Grav Dafydd John Pritchard 3987
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 4053
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3878
12 Cen Llion Jones 3989
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3916
14 Siambo Ieuan Parri 3906
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 4076
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3680
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3834
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 4201
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 4295
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3890
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3929
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3758
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 4194
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 4052
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 4055
26 Cofio Catrin Cen Williams 4040
27 Catrin Cen Williams 3887
28 Wedyn Eileen Walker 3701
29 Wedyn Philippa Gibson 3756
30 Huw Mei Mac 4092
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3702

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 25 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed