Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2743
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2964
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2801
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2840
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2750
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2837
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2864
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2873
9 Grav Dafydd John Pritchard 2915
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3000
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2947
12 Cen Llion Jones 3048
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3000
14 Siambo Ieuan Parri 2941
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3129
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2741
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2874
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3247
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3349
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2935
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2955
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2841
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3240
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3087
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3042
26 Cofio Catrin Cen Williams 3060
27 Catrin Cen Williams 2943
28 Wedyn Eileen Walker 2740
29 Wedyn Philippa Gibson 2806
30 Huw Mei Mac 3083
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2772

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 22 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed