Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2956
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3120
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2965
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2967
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2887
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2977
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3000
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3009
9 Grav Dafydd John Pritchard 3048
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3138
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3039
12 Cen Llion Jones 3141
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3093
14 Siambo Ieuan Parri 3037
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3224
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2837
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2960
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3338
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3445
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3026
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3052
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2928
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3330
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3184
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3148
26 Cofio Catrin Cen Williams 3155
27 Catrin Cen Williams 3047
28 Wedyn Eileen Walker 2844
29 Wedyn Philippa Gibson 2906
30 Huw Mei Mac 3177
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2866

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 19 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed