Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3246
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3357
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3204
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3151
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3082
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3172
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3190
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3203
9 Grav Dafydd John Pritchard 3222
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3321
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3165
12 Cen Llion Jones 3277
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3215
14 Siambo Ieuan Parri 3167
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3354
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2953
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3089
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3473
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3571
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3157
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3188
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3052
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3466
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3320
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3294
26 Cofio Catrin Cen Williams 3305
27 Catrin Cen Williams 3184
28 Wedyn Eileen Walker 2991
29 Wedyn Philippa Gibson 3055
30 Huw Mei Mac 3357
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3000

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 24 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed