Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 4429
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 4438
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 4259
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 4143
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 4092
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 4176
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 4207
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 4218
9 Grav Dafydd John Pritchard 4224
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 4259
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 4111
12 Cen Llion Jones 4225
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 4132
14 Siambo Ieuan Parri 4147
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 4269
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3882
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 4058
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 4401
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 4493
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 4116
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 4153
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3971
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 4410
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 4269
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 4278
26 Cofio Catrin Cen Williams 4258
27 Catrin Cen Williams 4117
28 Wedyn Eileen Walker 3941
29 Wedyn Philippa Gibson 3986
30 Huw Mei Mac 4340
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3910

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 19 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed