Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3242
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3353
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3191
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3144
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3074
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3168
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3183
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3195
9 Grav Dafydd John Pritchard 3218
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3317
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3157
12 Cen Llion Jones 3270
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3208
14 Siambo Ieuan Parri 3154
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3346
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2946
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3082
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3460
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3564
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3152
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3181
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3048
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3454
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3313
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3287
26 Cofio Catrin Cen Williams 3293
27 Catrin Cen Williams 3180
28 Wedyn Eileen Walker 2978
29 Wedyn Philippa Gibson 3042
30 Huw Mei Mac 3342
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2996

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 27 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed