Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3595
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3645
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3502
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3387
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3323
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3395
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3441
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3479
9 Grav Dafydd John Pritchard 3481
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3545
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3380
12 Cen Llion Jones 3494
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3410
14 Siambo Ieuan Parri 3391
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3563
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3179
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3319
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3695
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3789
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3396
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3427
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3252
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3697
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3538
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3532
26 Cofio Catrin Cen Williams 3533
27 Catrin Cen Williams 3388
28 Wedyn Eileen Walker 3186
29 Wedyn Philippa Gibson 3267
30 Huw Mei Mac 3574
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3212

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 27 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed