Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3244
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3355
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3198
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3147
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3077
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3170
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3186
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3199
9 Grav Dafydd John Pritchard 3220
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3319
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3160
12 Cen Llion Jones 3273
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3211
14 Siambo Ieuan Parri 3161
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3349
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2949
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3085
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3467
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3567
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3154
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3184
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3050
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3461
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3316
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3290
26 Cofio Catrin Cen Williams 3300
27 Catrin Cen Williams 3182
28 Wedyn Eileen Walker 2985
29 Wedyn Philippa Gibson 3049
30 Huw Mei Mac 3351
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2998

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 48 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed