Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3260
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3368
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3214
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3159
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3091
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3181
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3198
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3211
9 Grav Dafydd John Pritchard 3230
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3330
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3172
12 Cen Llion Jones 3288
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3223
14 Siambo Ieuan Parri 3175
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3365
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2964
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3098
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3484
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3581
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3167
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3198
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3061
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3478
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3331
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3307
26 Cofio Catrin Cen Williams 3317
27 Catrin Cen Williams 3194
28 Wedyn Eileen Walker 3000
29 Wedyn Philippa Gibson 3064
30 Huw Mei Mac 3367
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3012

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 20 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed