Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2759
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2979
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2814
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2854
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2765
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2851
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2879
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2888
9 Grav Dafydd John Pritchard 2930
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3014
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2960
12 Cen Llion Jones 3062
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3011
14 Siambo Ieuan Parri 2955
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3144
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2755
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2890
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3262
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3362
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2948
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2968
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2854
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3254
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3100
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3056
26 Cofio Catrin Cen Williams 3073
27 Catrin Cen Williams 2955
28 Wedyn Eileen Walker 2753
29 Wedyn Philippa Gibson 2818
30 Huw Mei Mac 3096
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2785

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 27 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed