Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3248
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3360
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3207
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3153
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3085
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3175
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3192
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3205
9 Grav Dafydd John Pritchard 3224
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3323
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3167
12 Cen Llion Jones 3282
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3217
14 Siambo Ieuan Parri 3169
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3356
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2955
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3091
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3476
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3574
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3161
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3191
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3055
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3469
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3323
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3298
26 Cofio Catrin Cen Williams 3308
27 Catrin Cen Williams 3187
28 Wedyn Eileen Walker 2993
29 Wedyn Philippa Gibson 3057
30 Huw Mei Mac 3360
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3002

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 39 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed