Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3287
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3393
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3239
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3180
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3114
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3195
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3219
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3234
9 Grav Dafydd John Pritchard 3246
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3348
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3188
12 Cen Llion Jones 3307
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3241
14 Siambo Ieuan Parri 3196
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3383
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2984
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3118
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3499
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3612
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3185
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3215
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3086
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3501
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3355
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3337
26 Cofio Catrin Cen Williams 3343
27 Catrin Cen Williams 3214
28 Wedyn Eileen Walker 3023
29 Wedyn Philippa Gibson 3087
30 Huw Mei Mac 3385
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3035

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed