Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3250
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3361
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3208
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3154
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3086
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3176
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3193
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3206
9 Grav Dafydd John Pritchard 3225
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3324
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3168
12 Cen Llion Jones 3283
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3218
14 Siambo Ieuan Parri 3170
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3357
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2956
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3092
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3477
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3575
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3162
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3192
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3056
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3470
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3324
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3300
26 Cofio Catrin Cen Williams 3309
27 Catrin Cen Williams 3188
28 Wedyn Eileen Walker 2994
29 Wedyn Philippa Gibson 3058
30 Huw Mei Mac 3361
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3003

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 25 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed