Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3372
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3472
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3328
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3246
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3176
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3246
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3283
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3311
9 Grav Dafydd John Pritchard 3322
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3411
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3250
12 Cen Llion Jones 3375
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3306
14 Siambo Ieuan Parri 3265
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3436
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3040
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3190
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3582
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3679
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3264
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3293
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3147
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3567
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3422
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3407
26 Cofio Catrin Cen Williams 3407
27 Catrin Cen Williams 3272
28 Wedyn Eileen Walker 3072
29 Wedyn Philippa Gibson 3151
30 Huw Mei Mac 3449
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3103

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 35 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed