Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2762
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2983
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2816
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2860
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2768
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2857
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2883
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2892
9 Grav Dafydd John Pritchard 2934
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3019
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2963
12 Cen Llion Jones 3065
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3013
14 Siambo Ieuan Parri 2958
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3146
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2758
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2890
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3262
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3364
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2952
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2974
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2857
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3254
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3103
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3061
26 Cofio Catrin Cen Williams 3074
27 Catrin Cen Williams 2957
28 Wedyn Eileen Walker 2757
29 Wedyn Philippa Gibson 2822
30 Huw Mei Mac 3099
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2786

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 24 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed