Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3079
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3222
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3073
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3048
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2973
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3067
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3080
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3090
9 Grav Dafydd John Pritchard 3124
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3220
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3081
12 Cen Llion Jones 3187
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3135
14 Siambo Ieuan Parri 3083
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3273
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2880
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3009
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3388
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3497
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3077
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3104
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2979
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3383
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3243
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3206
26 Cofio Catrin Cen Williams 3213
27 Catrin Cen Williams 3107
28 Wedyn Eileen Walker 2898
29 Wedyn Philippa Gibson 2961
30 Huw Mei Mac 3262
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2920

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed