Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3344
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3442
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3295
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3222
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3155
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3228
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3259
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3283
9 Grav Dafydd John Pritchard 3294
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3396
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3227
12 Cen Llion Jones 3349
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3283
14 Siambo Ieuan Parri 3242
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3417
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3017
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3162
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3550
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3659
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3232
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3261
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3127
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3542
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3399
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3376
26 Cofio Catrin Cen Williams 3383
27 Catrin Cen Williams 3252
28 Wedyn Eileen Walker 3054
29 Wedyn Philippa Gibson 3123
30 Huw Mei Mac 3422
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3071

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed