Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2804
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3013
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2851
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2887
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2800
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2885
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2913
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2923
9 Grav Dafydd John Pritchard 2966
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3051
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2981
12 Cen Llion Jones 3088
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3037
14 Siambo Ieuan Parri 2981
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3165
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2778
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2908
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3280
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3386
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2972
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2994
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2877
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3274
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3122
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3084
26 Cofio Catrin Cen Williams 3099
27 Catrin Cen Williams 2982
28 Wedyn Eileen Walker 2782
29 Wedyn Philippa Gibson 2846
30 Huw Mei Mac 3123
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2811

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 39 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed