Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 5134
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 4976
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 4553
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 4433
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 4387
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 4480
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 4512
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 4474
9 Grav Dafydd John Pritchard 4513
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 4516
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 4380
12 Cen Llion Jones 4504
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 4390
14 Siambo Ieuan Parri 4435
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 4515
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 4141
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 4336
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 4646
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 4741
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 4368
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 4427
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 4230
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 4681
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 4543
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 4560
26 Cofio Catrin Cen Williams 4558
27 Catrin Cen Williams 4397
28 Wedyn Eileen Walker 4247
29 Wedyn Philippa Gibson 4268
30 Huw Mei Mac 4646
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 4171

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed