O'r seiat

par:Sain lafarog
RhodriHedd 2.8.2013 10:13
par:Sain lafarog
sioncyn 2.8.2013 10:02
Sain lafarog
RhodriHedd 22.7.2013 16:25

Y rhai hyn sy'n yr annedd

Mae 3 o westeion ar-lein

Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2654
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2874
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2718
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2756
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2661
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2748
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2783
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2794
9 Grav Dafydd John Pritchard 2833
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 2915
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2870
12 Cen Llion Jones 2982
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 2931
14 Siambo Ieuan Parri 2869
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3062
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2668
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2800
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3168
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3275
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2867
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2881
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2767
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3165
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3016
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 2963
26 Cofio Catrin Cen Williams 2985
27 Catrin Cen Williams 2868
28 Wedyn Eileen Walker 2668
29 Wedyn Philippa Gibson 2731
30 Huw Mei Mac 3007
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2705

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 25 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed