O'r seiat

par:Sain lafarog
RhodriHedd 2.8.2013 10:13
par:Sain lafarog
sioncyn 2.8.2013 10:02
Sain lafarog
RhodriHedd 22.7.2013 16:25

Y rhai hyn sy'n yr annedd

Mae 31 o westeion ar-lein

Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2686
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2902
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2744
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2781
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2692
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2778
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2809
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2820
9 Grav Dafydd John Pritchard 2857
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 2937
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2893
12 Cen Llion Jones 2998
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 2949
14 Siambo Ieuan Parri 2890
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3082
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2690
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2820
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3189
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3294
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2883
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2901
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2786
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3186
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3035
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 2980
26 Cofio Catrin Cen Williams 3005
27 Catrin Cen Williams 2889
28 Wedyn Eileen Walker 2690
29 Wedyn Philippa Gibson 2753
30 Huw Mei Mac 3028
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2723

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 20 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed