Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3925
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3961
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3799
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3675
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3623
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3698
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3725
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3779
9 Grav Dafydd John Pritchard 3756
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3822
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3658
12 Cen Llion Jones 3776
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3686
14 Siambo Ieuan Parri 3665
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3864
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3459
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3619
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3984
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 4076
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3673
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3699
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3535
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3970
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3807
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3820
26 Cofio Catrin Cen Williams 3814
27 Catrin Cen Williams 3659
28 Wedyn Eileen Walker 3469
29 Wedyn Philippa Gibson 3545
30 Huw Mei Mac 3863
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 3484

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 24 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed