Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2721
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2942
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2782
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2819
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2730
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2815
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2844
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2854
9 Grav Dafydd John Pritchard 2894
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 2977
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2930
12 Cen Llion Jones 3029
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 2980
14 Siambo Ieuan Parri 2921
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3110
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2723
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2854
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3225
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3328
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2916
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2937
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2822
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3220
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3066
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3022
26 Cofio Catrin Cen Williams 3040
27 Catrin Cen Williams 2921
28 Wedyn Eileen Walker 2721
29 Wedyn Philippa Gibson 2788
30 Huw Mei Mac 3064
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2754

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed