O'r seiat

par:Sain lafarog
RhodriHedd 2.8.2013 10:13
par:Sain lafarog
sioncyn 2.8.2013 10:02
Sain lafarog
RhodriHedd 22.7.2013 16:25

Y rhai hyn sy'n yr annedd

Mae 153 o westeion ar-lein

Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2628
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2853
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2701
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2738
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2645
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2727
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2764
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2774
9 Grav Dafydd John Pritchard 2814
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 2893
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2847
12 Cen Llion Jones 2965
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 2913
14 Siambo Ieuan Parri 2852
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3045
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2650
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2783
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3149
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3255
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2850
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2861
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2749
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3149
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 2998
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 2944
26 Cofio Catrin Cen Williams 2972
27 Catrin Cen Williams 2856
28 Wedyn Eileen Walker 2655
29 Wedyn Philippa Gibson 2713
30 Huw Mei Mac 2990
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2683

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 24 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed