Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2775
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2990
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2825
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2866
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2779
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2864
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2892
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2900
9 Grav Dafydd John Pritchard 2944
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3029
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2966
12 Cen Llion Jones 3070
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3021
14 Siambo Ieuan Parri 2966
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3153
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2761
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2893
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3267
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3372
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2956
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2978
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2859
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3260
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3108
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3064
26 Cofio Catrin Cen Williams 3079
27 Catrin Cen Williams 2966
28 Wedyn Eileen Walker 2763
29 Wedyn Philippa Gibson 2830
30 Huw Mei Mac 3104
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2793

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 39 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed