Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 2755
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 2978
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 2813
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 2853
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 2764
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 2849
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 2878
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 2886
9 Grav Dafydd John Pritchard 2929
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3013
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 2959
12 Cen Llion Jones 3061
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3010
14 Siambo Ieuan Parri 2953
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3141
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2753
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 2885
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3259
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3359
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 2947
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 2966
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 2853
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3251
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3099
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3054
26 Cofio Catrin Cen Williams 3072
27 Catrin Cen Williams 2953
28 Wedyn Eileen Walker 2751
29 Wedyn Philippa Gibson 2817
30 Huw Mei Mac 3095
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2784

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 27 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed