Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 3238
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 3349
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 3186
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 3139
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 3069
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 3164
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 3178
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 3188
9 Grav Dafydd John Pritchard 3214
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 3313
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 3152
12 Cen Llion Jones 3265
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 3203
14 Siambo Ieuan Parri 3150
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 3341
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 2941
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 3077
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 3455
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 3559
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 3148
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 3176
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 3044
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 3449
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 3308
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 3282
26 Cofio Catrin Cen Williams 3288
27 Catrin Cen Williams 3176
28 Wedyn Eileen Walker 2973
29 Wedyn Philippa Gibson 3037
30 Huw Mei Mac 3337
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 2992

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 27 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed