Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 4548
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 4556
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 4366
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 4249
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 4201
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 4290
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 4327
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 4325
9 Grav Dafydd John Pritchard 4326
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 4357
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 4196
12 Cen Llion Jones 4316
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 4232
14 Siambo Ieuan Parri 4247
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 4359
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3978
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 4154
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 4494
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 4587
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 4206
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 4251
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 4071
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 4513
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 4380
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 4382
26 Cofio Catrin Cen Williams 4376
27 Catrin Cen Williams 4218
28 Wedyn Eileen Walker 4057
29 Wedyn Philippa Gibson 4089
30 Huw Mei Mac 4442
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 4014

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed