Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 4551
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 4562
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 4371
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 4255
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 4207
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 4295
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 4331
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 4330
9 Grav Dafydd John Pritchard 4332
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 4364
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 4206
12 Cen Llion Jones 4325
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 4240
14 Siambo Ieuan Parri 4253
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 4366
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3987
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 4161
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 4502
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 4595
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 4213
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 4261
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 4084
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 4520
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 4385
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 4386
26 Cofio Catrin Cen Williams 4380
27 Catrin Cen Williams 4224
28 Wedyn Eileen Walker 4062
29 Wedyn Philippa Gibson 4097
30 Huw Mei Mac 4452
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 4020

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed