Cerddi newydd 2007

   Dangos #  
1 Canu Carolau Dafydd John Pritchard 4535
2 Nadolig 2007 Iwan Llwyd 4546
3 Rhagfyr 2007 Emyr Lewis 4355
4 Ni'r doethion... Rhys Dafis 4234
5 I Gwyn Thomas Llion Jones 4189
6 Enwau Lleoedd Ceri Wyn Jones 4278
7 I Jim a Dylan Eurig Salisbury 4317
8 Ar achlysur cyhoeddi 'Pethe Achlysurol' Tudur Dylan Jones 4315
9 Grav Dafydd John Pritchard 4321
10 Llyfr Du Caerfyrddin Aled Evans 4349
11 Ar lan bedd Aron Pritchard 4185
12 Cen Llion Jones 4309
13 Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007 Aled Evans 4220
14 Siambo Ieuan Parri 4237
15 Diolch am 'lais' John Morris-Jones Karen Owen 4348
16 I Ferched y Wawr yn 40 oed Iwan Rhys 3966
17 Dylan Iorwerth yn 50... Rhys Iorwerth 4144
18 Ar achlysur priodas Edi a Bethan Dafydd John Pritchard 4488
19 Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007 Iwan Rhys 4574
20 Y Machlud yn Aberystwyth Dafydd John Pritchard 4199
21 Trên Olaf Adref Aled Evans 4244
22 Teml (ar wythnos y Pasg) Aron Pritchard 4058
23 Tywysoges Gwenllian Aled Evans 4505
24 Stryd Dan Eira Karen Owen 4376
25 Y Babell Lên o Bob Lle Mei Mac 4377
26 Cofio Catrin Cen Williams 4365
27 Catrin Cen Williams 4209
28 Wedyn Eileen Walker 4044
29 Wedyn Philippa Gibson 4080
30 Huw Mei Mac 4435
31 I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan Mei Mac 4006

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed