Cerddi newydd 2008

   Dangos #  
1 Rhagfyr Eleni Emyr Lewis 4442
2 Gwasgfa Nadolig 08 Karen Owen 4222
3 Ni'r bugeiliaid... Rhys Dafis 4045
4 Nadolig 2008 Iwan Llwyd 4117
5 Nadolig 2008 Myrddin ap Dafydd 3920
6 Dolig 08 Llion Jones 3861
7 Croeso Siôn Cen Williams 3842
8 Alban Arthan (Heuldro'r Gaeaf) Rhys Gerallt Owen 3796
9 Nadolig 2008 Richard Llwyd Jones 3963
10 Parc Bute Rhys Gerallt Owen 3849
11 Twm : Haf 2008 Cen Williams 3696
12 Caerffili Rhys Gerallt Owen 3669
13 Croeso 'nôl Michael Chopra Aron Pritchard 3778
14 Lois : Haf 2008 Cen Williams 3858
15 Colled Aron Pritchard 3927
16 Hen fachlud a gwawr newydd Myrddin ap Dafydd 4068
17 Tro Arwyn Groe 4065
18 Ar ymddeoliad Mr Hefin Mathias Rhys Gerallt Owen 3961
19 Y Bandstand (Aberystwyth) Dafydd John Pritchard 4070
20 I Llinos ac Aled Llion Jones 4096
21 Menorca, Awst 2008 Aled Evans 4070
22 Bwthyn Fflur Undeg Gruffydd 4129
23 Cofiant Gwleidydd Fflur Undeg Gruffydd 4198
24 Anthony Crockett Aron Pritchard 4124
25 Agor Tîm Karen Owen 4373
26 Ewro 2008 Rhys Gerallt Owen 4230
27 Cywydd Hiraeth y Bardd Rhys Gerallt Owen 4376
28 Cynnyrch Cyntaf Karen Jones 4291
29 Y Ffeinal Aron Pritchard 4203
30 Nasareth (2008) Aron Pritchard 4177
31 Rhyfelgri i Warren Gatland Rhys Iorwerth 4580
32 Ei hawlio hi nôl Osian Rhys Jones 4409
33 Dwynwen Ieuan Parri 4252
34 Dwy Aled Evans 4505

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed