Cerddi newydd 2008

   Dangos #  
1 Rhagfyr Eleni Emyr Lewis 5033
2 Gwasgfa Nadolig 08 Karen Owen 4695
3 Ni'r bugeiliaid... Rhys Dafis 4458
4 Nadolig 2008 Iwan Llwyd 4386
5 Nadolig 2008 Myrddin ap Dafydd 4101
6 Dolig 08 Llion Jones 4048
7 Croeso Siôn Cen Williams 4028
8 Alban Arthan (Heuldro'r Gaeaf) Rhys Gerallt Owen 3967
9 Nadolig 2008 Richard Llwyd Jones 4137
10 Parc Bute Rhys Gerallt Owen 4031
11 Twm : Haf 2008 Cen Williams 3872
12 Caerffili Rhys Gerallt Owen 3848
13 Croeso 'nôl Michael Chopra Aron Pritchard 3942
14 Lois : Haf 2008 Cen Williams 4048
15 Colled Aron Pritchard 4108
16 Hen fachlud a gwawr newydd Myrddin ap Dafydd 4209
17 Tro Arwyn Groe 4265
18 Ar ymddeoliad Mr Hefin Mathias Rhys Gerallt Owen 4104
19 Y Bandstand (Aberystwyth) Dafydd John Pritchard 4236
20 I Llinos ac Aled Llion Jones 4274
21 Menorca, Awst 2008 Aled Evans 4233
22 Bwthyn Fflur Undeg Gruffydd 4312
23 Cofiant Gwleidydd Fflur Undeg Gruffydd 4382
24 Anthony Crockett Aron Pritchard 4289
25 Agor Tîm Karen Owen 4563
26 Ewro 2008 Rhys Gerallt Owen 4416
27 Cywydd Hiraeth y Bardd Rhys Gerallt Owen 4543
28 Cynnyrch Cyntaf Karen Jones 4484
29 Y Ffeinal Aron Pritchard 4399
30 Nasareth (2008) Aron Pritchard 4357
31 Rhyfelgri i Warren Gatland Rhys Iorwerth 4754
32 Ei hawlio hi nôl Osian Rhys Jones 4599
33 Dwynwen Ieuan Parri 4445
34 Dwy Aled Evans 4733

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed