Cerddi newydd 2008

   Dangos #  
1 Rhagfyr Eleni Emyr Lewis 4471
2 Gwasgfa Nadolig 08 Karen Owen 4250
3 Ni'r bugeiliaid... Rhys Dafis 4072
4 Nadolig 2008 Iwan Llwyd 4147
5 Nadolig 2008 Myrddin ap Dafydd 3946
6 Dolig 08 Llion Jones 3892
7 Croeso Siôn Cen Williams 3867
8 Alban Arthan (Heuldro'r Gaeaf) Rhys Gerallt Owen 3823
9 Nadolig 2008 Richard Llwyd Jones 3991
10 Parc Bute Rhys Gerallt Owen 3881
11 Twm : Haf 2008 Cen Williams 3724
12 Caerffili Rhys Gerallt Owen 3695
13 Croeso 'nôl Michael Chopra Aron Pritchard 3808
14 Lois : Haf 2008 Cen Williams 3887
15 Colled Aron Pritchard 3952
16 Hen fachlud a gwawr newydd Myrddin ap Dafydd 4087
17 Tro Arwyn Groe 4095
18 Ar ymddeoliad Mr Hefin Mathias Rhys Gerallt Owen 3982
19 Y Bandstand (Aberystwyth) Dafydd John Pritchard 4097
20 I Llinos ac Aled Llion Jones 4121
21 Menorca, Awst 2008 Aled Evans 4093
22 Bwthyn Fflur Undeg Gruffydd 4158
23 Cofiant Gwleidydd Fflur Undeg Gruffydd 4233
24 Anthony Crockett Aron Pritchard 4146
25 Agor Tîm Karen Owen 4404
26 Ewro 2008 Rhys Gerallt Owen 4259
27 Cywydd Hiraeth y Bardd Rhys Gerallt Owen 4400
28 Cynnyrch Cyntaf Karen Jones 4321
29 Y Ffeinal Aron Pritchard 4234
30 Nasareth (2008) Aron Pritchard 4205
31 Rhyfelgri i Warren Gatland Rhys Iorwerth 4616
32 Ei hawlio hi nôl Osian Rhys Jones 4436
33 Dwynwen Ieuan Parri 4280
34 Dwy Aled Evans 4537

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed