Cerddi newydd 2008

   Dangos #  
1 Rhagfyr Eleni Emyr Lewis 4453
2 Gwasgfa Nadolig 08 Karen Owen 4228
3 Ni'r bugeiliaid... Rhys Dafis 4057
4 Nadolig 2008 Iwan Llwyd 4127
5 Nadolig 2008 Myrddin ap Dafydd 3929
6 Dolig 08 Llion Jones 3873
7 Croeso Siôn Cen Williams 3848
8 Alban Arthan (Heuldro'r Gaeaf) Rhys Gerallt Owen 3806
9 Nadolig 2008 Richard Llwyd Jones 3969
10 Parc Bute Rhys Gerallt Owen 3854
11 Twm : Haf 2008 Cen Williams 3704
12 Caerffili Rhys Gerallt Owen 3676
13 Croeso 'nôl Michael Chopra Aron Pritchard 3786
14 Lois : Haf 2008 Cen Williams 3866
15 Colled Aron Pritchard 3933
16 Hen fachlud a gwawr newydd Myrddin ap Dafydd 4071
17 Tro Arwyn Groe 4071
18 Ar ymddeoliad Mr Hefin Mathias Rhys Gerallt Owen 3966
19 Y Bandstand (Aberystwyth) Dafydd John Pritchard 4075
20 I Llinos ac Aled Llion Jones 4103
21 Menorca, Awst 2008 Aled Evans 4072
22 Bwthyn Fflur Undeg Gruffydd 4136
23 Cofiant Gwleidydd Fflur Undeg Gruffydd 4205
24 Anthony Crockett Aron Pritchard 4131
25 Agor Tîm Karen Owen 4384
26 Ewro 2008 Rhys Gerallt Owen 4239
27 Cywydd Hiraeth y Bardd Rhys Gerallt Owen 4380
28 Cynnyrch Cyntaf Karen Jones 4300
29 Y Ffeinal Aron Pritchard 4209
30 Nasareth (2008) Aron Pritchard 4186
31 Rhyfelgri i Warren Gatland Rhys Iorwerth 4592
32 Ei hawlio hi nôl Osian Rhys Jones 4417
33 Dwynwen Ieuan Parri 4260
34 Dwy Aled Evans 4512

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed