Cerddi newydd 2008

   Dangos #  
1 Rhagfyr Eleni Emyr Lewis 4470
2 Gwasgfa Nadolig 08 Karen Owen 4247
3 Ni'r bugeiliaid... Rhys Dafis 4069
4 Nadolig 2008 Iwan Llwyd 4145
5 Nadolig 2008 Myrddin ap Dafydd 3942
6 Dolig 08 Llion Jones 3891
7 Croeso Siôn Cen Williams 3865
8 Alban Arthan (Heuldro'r Gaeaf) Rhys Gerallt Owen 3821
9 Nadolig 2008 Richard Llwyd Jones 3990
10 Parc Bute Rhys Gerallt Owen 3875
11 Twm : Haf 2008 Cen Williams 3719
12 Caerffili Rhys Gerallt Owen 3693
13 Croeso 'nôl Michael Chopra Aron Pritchard 3804
14 Lois : Haf 2008 Cen Williams 3881
15 Colled Aron Pritchard 3950
16 Hen fachlud a gwawr newydd Myrddin ap Dafydd 4084
17 Tro Arwyn Groe 4091
18 Ar ymddeoliad Mr Hefin Mathias Rhys Gerallt Owen 3980
19 Y Bandstand (Aberystwyth) Dafydd John Pritchard 4094
20 I Llinos ac Aled Llion Jones 4120
21 Menorca, Awst 2008 Aled Evans 4091
22 Bwthyn Fflur Undeg Gruffydd 4155
23 Cofiant Gwleidydd Fflur Undeg Gruffydd 4230
24 Anthony Crockett Aron Pritchard 4144
25 Agor Tîm Karen Owen 4402
26 Ewro 2008 Rhys Gerallt Owen 4256
27 Cywydd Hiraeth y Bardd Rhys Gerallt Owen 4396
28 Cynnyrch Cyntaf Karen Jones 4315
29 Y Ffeinal Aron Pritchard 4230
30 Nasareth (2008) Aron Pritchard 4201
31 Rhyfelgri i Warren Gatland Rhys Iorwerth 4611
32 Ei hawlio hi nôl Osian Rhys Jones 4433
33 Dwynwen Ieuan Parri 4279
34 Dwy Aled Evans 4533

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed