Cerddi newydd 2010

   Dangos #  
1 Nadolig '10 Ieuan Parri 2968
2 Nadolig 2010 Myrddin ap Dafydd 3236
3 Dan warchae Emyr Lewis 3116
4 Mynegai Hapusrwydd David Cameron Aneirin Karadog 3191
5 Cheryl nid yw am siarad Eurig Salisbury 3135
6 Neuadd Nawdd Newydd Eurig Salisbury 3134
7 Yn arddangosfa John Meirion Morris Richard Llwyd Jones 2676
8 Bryn Teg Aneirin Karadog 2613
9 Canu'r Anthem Osian Rhys Jones 2620
10 Adenydd Aled Evans 2656
11 Gadael Gelli Groes James Lewis 2384
12 Priodas Iwcs a Gwenllian Rhys Iorwerth 2931
13 Gwenddydd a Myrddin Emyr Lewis 3313
14 Meddyliau Merch James Lewis 3435
15 Gwreichion Mared Ifan 3443
16 Dic Jones (Eisteddfod Llanbed 2010) Hywel Griffiths 3423
17 Creu lle ar y we i'r iaith Osian Rhys Jones 3652
18 "Wela' i di'n Steddfod" Emyr Lewis 4783
19 Iwan Dafydd John Pritchard 4960
20 7 awr James Lewis 4160
21 Bwthyn yn Nantlle Peter M. Thomas 4842
22 O'm dolur ymdawela'... Aneirin Karadog 6613
23 Iwan Karen Owen 5176
24 boi sydd wedi mynd ... Aled Evans 4408
25 Er cof am Iwan Llwyd Cynan Jones 4275
26 Taith Iwan Osian Rhys Jones 4188
27 I Gyfarch Llŷr Gwyn Lewis Gruffudd Antur 3850
28 Iwan Llwyd Aneirin Karadog 4206
29 Un arall yn holi "Lle-wyt-ti?" Arwyn Groe 4307
30 Bardd ar Daith Llion Jones 4406
31 Iw - lle wyt ti? Mei Mac 15473
32 Tawelwch Meirion Jones 28474
33 Beddargraff Golffiwr Geraint Roberts 31466
34 Gwales Mari Lisa 27771
35 Corlan Heddwyn Jones 4739
36 Tân Ieuan Parri 4485
37 Colli Ieuan Parri 4388
38 Kurt Cobain Osian Rhys Jones 4678
39 Llyfr Lloffion Llion Jones 3766
40 Archeolegydd Guto Dafydd 3970
41 Eira dros Gaerdydd Aron Pritchard 3769

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed