Cerddi newydd 2010

   Dangos #  
1 Nadolig '10 Ieuan Parri 3158
2 Nadolig 2010 Myrddin ap Dafydd 3450
3 Dan warchae Emyr Lewis 3330
4 Mynegai Hapusrwydd David Cameron Aneirin Karadog 3384
5 Cheryl nid yw am siarad Eurig Salisbury 3317
6 Neuadd Nawdd Newydd Eurig Salisbury 3319
7 Yn arddangosfa John Meirion Morris Richard Llwyd Jones 2846
8 Bryn Teg Aneirin Karadog 2823
9 Canu'r Anthem Osian Rhys Jones 2815
10 Adenydd Aled Evans 2876
11 Gadael Gelli Groes James Lewis 2567
12 Priodas Iwcs a Gwenllian Rhys Iorwerth 3104
13 Gwenddydd a Myrddin Emyr Lewis 3496
14 Meddyliau Merch James Lewis 3609
15 Gwreichion Mared Ifan 3636
16 Dic Jones (Eisteddfod Llanbed 2010) Hywel Griffiths 3623
17 Creu lle ar y we i'r iaith Osian Rhys Jones 3817
18 "Wela' i di'n Steddfod" Emyr Lewis 4962
19 Iwan Dafydd John Pritchard 5165
20 7 awr James Lewis 4358
21 Bwthyn yn Nantlle Peter M. Thomas 5017
22 O'm dolur ymdawela'... Aneirin Karadog 6794
23 Iwan Karen Owen 5411
24 boi sydd wedi mynd ... Aled Evans 4600
25 Er cof am Iwan Llwyd Cynan Jones 4461
26 Taith Iwan Osian Rhys Jones 4390
27 I Gyfarch Llŷr Gwyn Lewis Gruffudd Antur 4036
28 Iwan Llwyd Aneirin Karadog 4403
29 Un arall yn holi "Lle-wyt-ti?" Arwyn Groe 4482
30 Bardd ar Daith Llion Jones 4595
31 Iw - lle wyt ti? Mei Mac 15668
32 Tawelwch Meirion Jones 28664
33 Beddargraff Golffiwr Geraint Roberts 31634
34 Gwales Mari Lisa 27960
35 Corlan Heddwyn Jones 4950
36 Tân Ieuan Parri 4689
37 Colli Ieuan Parri 4596
38 Kurt Cobain Osian Rhys Jones 4883
39 Llyfr Lloffion Llion Jones 3942
40 Archeolegydd Guto Dafydd 4164
41 Eira dros Gaerdydd Aron Pritchard 3982

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed