Cerddi newydd 2010

   Dangos #  
1 Nadolig '10 Ieuan Parri 2966
2 Nadolig 2010 Myrddin ap Dafydd 3234
3 Dan warchae Emyr Lewis 3114
4 Mynegai Hapusrwydd David Cameron Aneirin Karadog 3187
5 Cheryl nid yw am siarad Eurig Salisbury 3131
6 Neuadd Nawdd Newydd Eurig Salisbury 3129
7 Yn arddangosfa John Meirion Morris Richard Llwyd Jones 2672
8 Bryn Teg Aneirin Karadog 2611
9 Canu'r Anthem Osian Rhys Jones 2616
10 Adenydd Aled Evans 2652
11 Gadael Gelli Groes James Lewis 2381
12 Priodas Iwcs a Gwenllian Rhys Iorwerth 2928
13 Gwenddydd a Myrddin Emyr Lewis 3310
14 Meddyliau Merch James Lewis 3432
15 Gwreichion Mared Ifan 3440
16 Dic Jones (Eisteddfod Llanbed 2010) Hywel Griffiths 3420
17 Creu lle ar y we i'r iaith Osian Rhys Jones 3648
18 "Wela' i di'n Steddfod" Emyr Lewis 4779
19 Iwan Dafydd John Pritchard 4956
20 7 awr James Lewis 4158
21 Bwthyn yn Nantlle Peter M. Thomas 4839
22 O'm dolur ymdawela'... Aneirin Karadog 6610
23 Iwan Karen Owen 5171
24 boi sydd wedi mynd ... Aled Evans 4405
25 Er cof am Iwan Llwyd Cynan Jones 4270
26 Taith Iwan Osian Rhys Jones 4184
27 I Gyfarch Llŷr Gwyn Lewis Gruffudd Antur 3846
28 Iwan Llwyd Aneirin Karadog 4202
29 Un arall yn holi "Lle-wyt-ti?" Arwyn Groe 4305
30 Bardd ar Daith Llion Jones 4402
31 Iw - lle wyt ti? Mei Mac 15470
32 Tawelwch Meirion Jones 28470
33 Beddargraff Golffiwr Geraint Roberts 31463
34 Gwales Mari Lisa 27768
35 Corlan Heddwyn Jones 4736
36 Tân Ieuan Parri 4482
37 Colli Ieuan Parri 4385
38 Kurt Cobain Osian Rhys Jones 4675
39 Llyfr Lloffion Llion Jones 3763
40 Archeolegydd Guto Dafydd 3966
41 Eira dros Gaerdydd Aron Pritchard 3767

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed