Cerddi newydd 2010

   Dangos #  
1 Nadolig '10 Ieuan Parri 3186
2 Nadolig 2010 Myrddin ap Dafydd 3481
3 Dan warchae Emyr Lewis 3356
4 Mynegai Hapusrwydd David Cameron Aneirin Karadog 3405
5 Cheryl nid yw am siarad Eurig Salisbury 3344
6 Neuadd Nawdd Newydd Eurig Salisbury 3345
7 Yn arddangosfa John Meirion Morris Richard Llwyd Jones 2878
8 Bryn Teg Aneirin Karadog 2852
9 Canu'r Anthem Osian Rhys Jones 2838
10 Adenydd Aled Evans 2896
11 Gadael Gelli Groes James Lewis 2586
12 Priodas Iwcs a Gwenllian Rhys Iorwerth 3122
13 Gwenddydd a Myrddin Emyr Lewis 3512
14 Meddyliau Merch James Lewis 3629
15 Gwreichion Mared Ifan 3652
16 Dic Jones (Eisteddfod Llanbed 2010) Hywel Griffiths 3637
17 Creu lle ar y we i'r iaith Osian Rhys Jones 3834
18 "Wela' i di'n Steddfod" Emyr Lewis 4987
19 Iwan Dafydd John Pritchard 5189
20 7 awr James Lewis 4376
21 Bwthyn yn Nantlle Peter M. Thomas 5038
22 O'm dolur ymdawela'... Aneirin Karadog 6810
23 Iwan Karen Owen 5435
24 boi sydd wedi mynd ... Aled Evans 4617
25 Er cof am Iwan Llwyd Cynan Jones 4480
26 Taith Iwan Osian Rhys Jones 4415
27 I Gyfarch Llŷr Gwyn Lewis Gruffudd Antur 4056
28 Iwan Llwyd Aneirin Karadog 4439
29 Un arall yn holi "Lle-wyt-ti?" Arwyn Groe 4504
30 Bardd ar Daith Llion Jones 4613
31 Iw - lle wyt ti? Mei Mac 15686
32 Tawelwch Meirion Jones 28683
33 Beddargraff Golffiwr Geraint Roberts 31653
34 Gwales Mari Lisa 27982
35 Corlan Heddwyn Jones 4970
36 Tân Ieuan Parri 4708
37 Colli Ieuan Parri 4614
38 Kurt Cobain Osian Rhys Jones 4898
39 Llyfr Lloffion Llion Jones 3963
40 Archeolegydd Guto Dafydd 4186
41 Eira dros Gaerdydd Aron Pritchard 4000

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed