Cerddi newydd 2010

   Dangos #  
1 Nadolig '10 Ieuan Parri 2970
2 Nadolig 2010 Myrddin ap Dafydd 3241
3 Dan warchae Emyr Lewis 3122
4 Mynegai Hapusrwydd David Cameron Aneirin Karadog 3193
5 Cheryl nid yw am siarad Eurig Salisbury 3140
6 Neuadd Nawdd Newydd Eurig Salisbury 3139
7 Yn arddangosfa John Meirion Morris Richard Llwyd Jones 2679
8 Bryn Teg Aneirin Karadog 2617
9 Canu'r Anthem Osian Rhys Jones 2623
10 Adenydd Aled Evans 2658
11 Gadael Gelli Groes James Lewis 2386
12 Priodas Iwcs a Gwenllian Rhys Iorwerth 2934
13 Gwenddydd a Myrddin Emyr Lewis 3316
14 Meddyliau Merch James Lewis 3437
15 Gwreichion Mared Ifan 3444
16 Dic Jones (Eisteddfod Llanbed 2010) Hywel Griffiths 3426
17 Creu lle ar y we i'r iaith Osian Rhys Jones 3656
18 "Wela' i di'n Steddfod" Emyr Lewis 4784
19 Iwan Dafydd John Pritchard 4962
20 7 awr James Lewis 4163
21 Bwthyn yn Nantlle Peter M. Thomas 4847
22 O'm dolur ymdawela'... Aneirin Karadog 6614
23 Iwan Karen Owen 5179
24 boi sydd wedi mynd ... Aled Evans 4411
25 Er cof am Iwan Llwyd Cynan Jones 4277
26 Taith Iwan Osian Rhys Jones 4189
27 I Gyfarch Llŷr Gwyn Lewis Gruffudd Antur 3853
28 Iwan Llwyd Aneirin Karadog 4210
29 Un arall yn holi "Lle-wyt-ti?" Arwyn Groe 4310
30 Bardd ar Daith Llion Jones 4409
31 Iw - lle wyt ti? Mei Mac 15477
32 Tawelwch Meirion Jones 28478
33 Beddargraff Golffiwr Geraint Roberts 31469
34 Gwales Mari Lisa 27774
35 Corlan Heddwyn Jones 4741
36 Tân Ieuan Parri 4488
37 Colli Ieuan Parri 4390
38 Kurt Cobain Osian Rhys Jones 4682
39 Llyfr Lloffion Llion Jones 3770
40 Archeolegydd Guto Dafydd 3973
41 Eira dros Gaerdydd Aron Pritchard 3770

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed