Cerddi newydd 2010

   Dangos #  
1 Nadolig '10 Ieuan Parri 3178
2 Nadolig 2010 Myrddin ap Dafydd 3477
3 Dan warchae Emyr Lewis 3353
4 Mynegai Hapusrwydd David Cameron Aneirin Karadog 3400
5 Cheryl nid yw am siarad Eurig Salisbury 3336
6 Neuadd Nawdd Newydd Eurig Salisbury 3337
7 Yn arddangosfa John Meirion Morris Richard Llwyd Jones 2871
8 Bryn Teg Aneirin Karadog 2846
9 Canu'r Anthem Osian Rhys Jones 2830
10 Adenydd Aled Evans 2890
11 Gadael Gelli Groes James Lewis 2581
12 Priodas Iwcs a Gwenllian Rhys Iorwerth 3116
13 Gwenddydd a Myrddin Emyr Lewis 3507
14 Meddyliau Merch James Lewis 3622
15 Gwreichion Mared Ifan 3646
16 Dic Jones (Eisteddfod Llanbed 2010) Hywel Griffiths 3632
17 Creu lle ar y we i'r iaith Osian Rhys Jones 3826
18 "Wela' i di'n Steddfod" Emyr Lewis 4978
19 Iwan Dafydd John Pritchard 5184
20 7 awr James Lewis 4368
21 Bwthyn yn Nantlle Peter M. Thomas 5030
22 O'm dolur ymdawela'... Aneirin Karadog 6803
23 Iwan Karen Owen 5427
24 boi sydd wedi mynd ... Aled Evans 4612
25 Er cof am Iwan Llwyd Cynan Jones 4474
26 Taith Iwan Osian Rhys Jones 4407
27 I Gyfarch Llŷr Gwyn Lewis Gruffudd Antur 4051
28 Iwan Llwyd Aneirin Karadog 4431
29 Un arall yn holi "Lle-wyt-ti?" Arwyn Groe 4498
30 Bardd ar Daith Llion Jones 4605
31 Iw - lle wyt ti? Mei Mac 15679
32 Tawelwch Meirion Jones 28677
33 Beddargraff Golffiwr Geraint Roberts 31646
34 Gwales Mari Lisa 27976
35 Corlan Heddwyn Jones 4962
36 Tân Ieuan Parri 4702
37 Colli Ieuan Parri 4609
38 Kurt Cobain Osian Rhys Jones 4893
39 Llyfr Lloffion Llion Jones 3958
40 Archeolegydd Guto Dafydd 4180
41 Eira dros Gaerdydd Aron Pritchard 3993

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed