Cerddi newydd 2010

   Dangos #  
1 Nadolig '10 Ieuan Parri 2993
2 Nadolig 2010 Myrddin ap Dafydd 3271
3 Dan warchae Emyr Lewis 3146
4 Mynegai Hapusrwydd David Cameron Aneirin Karadog 3218
5 Cheryl nid yw am siarad Eurig Salisbury 3163
6 Neuadd Nawdd Newydd Eurig Salisbury 3163
7 Yn arddangosfa John Meirion Morris Richard Llwyd Jones 2709
8 Bryn Teg Aneirin Karadog 2642
9 Canu'r Anthem Osian Rhys Jones 2645
10 Adenydd Aled Evans 2681
11 Gadael Gelli Groes James Lewis 2406
12 Priodas Iwcs a Gwenllian Rhys Iorwerth 2962
13 Gwenddydd a Myrddin Emyr Lewis 3335
14 Meddyliau Merch James Lewis 3462
15 Gwreichion Mared Ifan 3458
16 Dic Jones (Eisteddfod Llanbed 2010) Hywel Griffiths 3454
17 Creu lle ar y we i'r iaith Osian Rhys Jones 3673
18 "Wela' i di'n Steddfod" Emyr Lewis 4806
19 Iwan Dafydd John Pritchard 4992
20 7 awr James Lewis 4183
21 Bwthyn yn Nantlle Peter M. Thomas 4866
22 O'm dolur ymdawela'... Aneirin Karadog 6639
23 Iwan Karen Owen 5203
24 boi sydd wedi mynd ... Aled Evans 4431
25 Er cof am Iwan Llwyd Cynan Jones 4300
26 Taith Iwan Osian Rhys Jones 4207
27 I Gyfarch Llŷr Gwyn Lewis Gruffudd Antur 3881
28 Iwan Llwyd Aneirin Karadog 4229
29 Un arall yn holi "Lle-wyt-ti?" Arwyn Groe 4333
30 Bardd ar Daith Llion Jones 4426
31 Iw - lle wyt ti? Mei Mac 15502
32 Tawelwch Meirion Jones 28498
33 Beddargraff Golffiwr Geraint Roberts 31492
34 Gwales Mari Lisa 27796
35 Corlan Heddwyn Jones 4766
36 Tân Ieuan Parri 4508
37 Colli Ieuan Parri 4413
38 Kurt Cobain Osian Rhys Jones 4704
39 Llyfr Lloffion Llion Jones 3793
40 Archeolegydd Guto Dafydd 4002
41 Eira dros Gaerdydd Aron Pritchard 3789

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed