Testunau Eisteddfod

Testunau Eisteddfod Môn 2015

Argraffu PDF

EISTEDDFOD MÔN 2015 BRO GORONWY A’R CYLCH

 

8  Cystadleuaeth y Gadair – Casgliad o gerddi caeth neu rydd heb fod dros 150 o linellau.  Testun – Angor

Gwobr – Cadair a £150

Beirniaid yr adran Barddoniaeth – John Gwilym Jones a Gerwyn Williams

 

1  Cystadleuaeth y Goron – Casgliad o ryddiaith greadigol.  Hyd at 10,000 o eiriau.

Gwobr – Coron a £150

Beirniaid yr adran Rhyddiaith – Jane Edwards a Menna Baines

 

Crynodeb o’r cystadlaethau eraill – Pob gwobr yn £30

9  Cywydd heb fod dros 20 llinell – Testun – Trai

10  Englyn – Geni

11  Triban Beddargraff – Tri thriban ysgafn er cof am dri pherson sy’n cyflawni swyddi gwahanol

12  Carol Nadolig – Cyfansoddi geiriau carol ar gyfer y Nadolig – llenyddol (Dwn i ddim fy hun beth yw arwyddocad y gair ‘llenyddol’ yn y fan hyn!)

13  Telyneg – Llanw

14  Cerdd Gocosaidd – hyd at 50 llinell – UKIP

 

2  Stori Fer – Cyfle

3  Llunio chwe dihareb wreiddiol

4  Stori yn cael ei hadrodd drwy e-byst rhwng dau neu ragor o gymeriadau

5  Ysgrif Bortread

6  Taith Gofiadwy drwy unrhyw ardal yng Nghymru

7  Llythyr o gwyn at unrhyw gorff cyhoeddus

 

Y dyddiad cau ar gyfer y cynhyrchion yw Mawrth 2il 2015 a dylid eu hanfon gyda’r Ffurflen Gystadlu at Ruth Evans, Gwêl y Nant, Llanallgo, MOELFRE.  LL72 8HA    Ffôn 01248 410 765

Am ragor fanylion cysylltwch ag Annes Glynn ( Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chdi alluogi Javascript i'w weld. ) neu Cen Williams ( Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chdi alluogi Javascript i'w weld. )

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed