Oriel Cerddi Newydd


Tyrd i mewn da chdi a dyrchafa dy lygaid tua'r muriau. Arnynt, fe weli, gasgliad gwerthfawr o gerddi newydd sbon gan ymwelwyr â'r annedd, ac yn eu pilth, ambell drysor gan rai o brif feirdd Cymru.

Mae'r oriel yn agored i bawb, felly os oes gennyt gerdd (caeth neu rydd) y caret ei gweld yn cael ei chyhoeddi i'r byd mewn mater o oriau, clicia ar y ddolen 'Cysylltu' ar ymyl chwith y sgrîn.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed