Bardd ar hap

O'r seiat

par:Pâr o englynion
RhodriHedd 11.8.2015 9:43
par: Pâr o englynion
sioncyn 6.8.2015 16:59
Pâr o englynion
RhodriHedd 3.8.2015 12:07

Y rhai hyn sy'n yr annedd

Mae 41 o westeion ar-lein

Creiriau'r Archif


Croeso i'r archif gyfaill. Mi wn fod y selar 'ma yn lle oer a llaith, ond coelia di fi, mae yma ddigon o greiriau ac anecdotau cynganeddol eu natur i'th gadw'n gynnes. Dyma'r lle i gadw y cynganeddion hynny sydd ar gof a chadw llafar gwlad, ond nad ydynt yn cael eu cofnodi'n unman arall o anghenrhaid. Dyma i chdi le hefyd i gofnodi englynion a chwpledi a llinellau carreg fedd / priodas / genedigaeth nas cyhoeddwyd, ac efallai hyd yn oed y cynganeddion anfwriadol estron a fu'n destun trafodaeth ddiweddar ar yr annedd. Beth bynnag, yn wir, y daw'r anheddwyr ar ei draws o ddydd i ddydd.

Beth am i chdithau ddefnyddio'r ddolen 'Cysylltu' ar y chwith i ychwanegu at ddaliadau'r archif.

Ond yn gyntaf, beth am fwrw golwg drwy'r ffeiliau.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed