Bardd ar hap

O'r seiat

par:Pâr o englynion
RhodriHedd 11.8.2015 9:43
par: Pâr o englynion
sioncyn 6.8.2015 16:59
Pâr o englynion
RhodriHedd 3.8.2015 12:07

Y rhai hyn sy'n yr annedd

Mae 53 o westeion ar-lein

Gwersi


Mae lle yn yr adran hon i adnoddau o bob math a fydd o gymorth (gobeithio) i unrhyw un sy'n awyddus i ddechrau mynd i'r afael ag anghenion y gynghanedd.

  • Gweithio englyn gyda Wil Ifan   ( 9 o eitemau )

    Dyma gyfres o naw neges e-bost gan Wil Ifan a fydd yn tywys dechreuwyr gam wrth gam drwy'r broses o weithio englyn cywir. Mae'r negeseuon hyn wedi eu cymryd (a'u haddasu rhyw fymryn bach) o lawlyfr a gyhoeddwyd gan Wil Ifan yn 1948, sef Gweithio Englyn. Hwn ydy'r llawlyfr symlaf o'r holl lawlyfrau cynghanedd, ac mae'n gwbl addas i ddechreuwyr rhonc.

    Os oes unrhyw gwestiynau yn codi o gynnwys y gwersi unigol, mae modd i ddefnyddwyr cofrestredig nodi eu sylwadau ar waelod yr e-byst eu hunain. Gyda lwc, fe ddaw rhywun heibio i'w hateb - gobeithio!

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed