Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Newydd wedd yr Annedd hon
26/01/2005 18:58 #1
Newydd wedd yr Annedd hon Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
O'r diwedd, wele'r Annedd ar ei newydd wedd. Rai blynyddoedd yn ddiweddarach nag y bwriadwyd yn wreiddiol, ond gwell hwyr na hwyrach medden nhw.

Fel y gweli, mae'r diwyg wedi'i gadw yn weddol blaen a diaddurn, a hynny yn y gobaith y bydd digon o liw yn y cynnwys. Bydd gwedd finimalistaidd o'r fath hefyd yn fodd o sicrhau fod y tudalennau unigol yn llwytho'n hwylus.

Ymdrech sydd yma i ateb dau ofyn penodol mewn gwirionedd. Y cyntaf, o du llawer iawn o ddefnyddwyr dros y blynyddoedd, sef dull hwylus o gyrchu popeth sydd o dan gronglwyd yr annedd. Yr ail, o safbwnt personol a hunanol, cynllun a fydd yn hwyluso cryn dipyn ar y gwaith o ddiweddaru'r annedd ac ychwanegu ati.

Dwi'n dawel fy meddwl fod y cynllun newydd yn ateb yr ail ofyn; dim ond yr anheddwyr ffyddlon fedr ddweud a yw'r gofyn cyntaf wedi'i ateb.

Gydag ail-wampiad o'r fath, mae'n anorfod y bydd ambell broblem yn codi yn ystod yr wythnosau cyntaf. Fe fyddwn yn falch iawn o gael gwybod am unrhyw wallau neu ddiffygion technolegol neu ieithyddol. Defnyddiwch y ffurflen gysyllu hwylus ar ymyl chwith y sgrîn.

Gyda diolch i bawb am eu hir amynedd.
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Y Prif Gopyn
 
02/02/2005 10:39 #22
Cyf:Newydd wedd yr Annedd hon Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
mae'r siop siarad?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
02/02/2005 16:57 #23
Cyf:Newydd wedd yr Annedd hon Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'r hen siop siarad wedi'i chau oherwydd cam-ddefnydd gan ddisgyblion yn un o ysgolion uwchradd Gwynedd!

Yn y cyfamser rydw i'n archwilio'r posibiliadau o gael siop siarad fydd wedi'i hintegreiddio gyda'r drefn newydd.
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
11/02/2005 17:16 #76
Cyf:Newydd wedd yr Annedd hon Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
gofynnodd hysbys:
mae'r siop siarad?

Gofynnwch, a chwi a gewch.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
11/02/2005 23:00 #77
Cyf:Newydd wedd yr Annedd hon Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
gwych iawn!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
12/02/2005 09:35 #80
Cyf:Newydd wedd yr Annedd hon Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Bendigedig, ond ga i awgrymu fod angen pennu amseroedd pan fydd pobol yn gwybod fod eneidiau hoff cytun yn debygol o fod yn y siop siarad. Mae'n unig iawn yno ar fore sadwrn fel hyn.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed