Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: car Guto
14/11/2005 19:59 #1213
car Guto Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Beth ydi'r gynghanedd yn llinell Mei Canig

Yugo glas i Guto'r Glyn

?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Madog
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
14/11/2005 20:27 #1214
par:car Guto Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dydw i ddim yn honni bod yn arbenigwr ar y gynghanedd, ond am wn i fod yna ddwy gynghanedd bosib yn y llinell.

Cynghanedd draws gytbwys acennog gyda dwy 'g' yn ateb un neu sain gadwynog.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
mai
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 39
graphgraph
14/11/2005 21:35 #1215
par Buick braf i Beca brown Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae fy hen gyfaill Mwbw wedi colli cyfle, mi gredaf, gyda'r Buick.

oni ddylai fod wedi manteisio ar bosibiliadau'r gynghanedd sain yn Buick Six, o gofio faint o Fobdylanaddolwyr sy'n mynychu'r safle hon?

Os oes rhywun am geisio gorffen y llinell, dwi'n siwr y medraf ddwy perswad arno i ildio'r cynnig eilradd uchod.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
tinci winci
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 15
graphgraph
Cwstard rwan
16/11/2005 20:53 #1219
Cwyno am sain Mei Canig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae Mai yn tybio hwyrach mai sain gadwynog ydi llinell Mei Canig i'r Yugo. Os felly, mae hi'n wallus! Dyma'r llinell:

Yugo glas / i Guto'r / Glyn

Cymharer y llinellau hyn gan Dafydd ap o'i gywydd i fis Mai :

Dechreuad / mwyn dyfiad / Mai
Mygrlas, / mawr yw urddas / Mai
Neud llafar / man adar / Mai
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Madog
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed