Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Hoff Englyn Dolig
05/12/2005 15:40 #1260
Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Os ydy'r Prif Gopyn yn bwriadu cael pol newydd ar gyfer mis Rhagfyr, ga i awgrymu fod y pol yn gofyn beth yw hoff englyn Dolig ymwelwyr yr Annedd. Ga i awgrymu fod fy hoff englyn Dolig i yn un o'r dewisiadau, sef 'Ymson Mair' T. Arfon Williams.

Heno datgelwyd i minnau paham
y mae pen y bryniau
oll yn oll yn llawenhau:
mae'r achos yn fy mreichiau.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Pero
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
05/12/2005 15:59 #1261
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dwi'n cytuno efo Pero ar y mater, ond ga i gynnig hwn ato fo i'r pøl:
Un seren a gonsuriaf i wenu
yn fy mhen, ac wylaf
yn dawel am na welaf
innau ond tarth afon Taf.
Emyr Lewis
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
05/12/2005 16:27 #1262
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dau gracyr yn wir. Beth am hwn fel cracyr bach arall PG?

Wyf heddiw yn rhyfeddu, wyf ar daith
efo'r doeth i'r beudy,
wyf y sant tyneraf sy
ond wyf Herod yfory.

Gerallt Lloyd Owen

Mae cynnig Hysbys, sef Noswyl Nadolig Emyr Lewis wedi fy atgoffa am un o'r trafodaethau rhyfeddaf a gafwyd erioed yn hen Seiat yr Annedd - y drafodaeth ryfeddaf a gafwyd mewn unrhyw seiat efallai!

Noswyl Nadolig Emyr Lewis
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
blobby
 
Pencerdd
Negeseuon: 162
graphgraph
Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr
05/12/2005 21:56 #1263
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dydw i ddim yn siwr pwy ydy'r bardd, ond rwy'n hoff o hwn:

Ni wyddom am ddim rhyfeddach, Crewr
yn crio mewn cadach;
yn faban heb ei wannach,
Duw yn y byd fel dyn bach.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
mai
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 39
graphgraph
05/12/2005 22:32 #1264
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Un arall o englynion Gerallt ydy fy hoff englyn Dolig i:

Seren

Er gweld seren y geni yn arwydd
uwch sgwâr Picadilly
gofalwn na welwn ni
y dyn a gwsg odani.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Ysblennydd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 52
graphgraph
05/12/2005 22:42 #1266
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch yn fawr am yr awgrym. Unwaith y byddaf wedi derbyn un neu ddau yn rhagor o enwebiadau (yma) byddaf yn rhoi'r pôl ar waith. Oes yna rywun yn ffansio cywaith Nadoligaidd hefyd?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed