Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Hoff Englyn Dolig
06/12/2005 20:59 #1277
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'r bwth pleidleisio bellach ar agor, ond dydy hi ddim yn rhy hwyr i ychwanegu at y rhestr fer os oes rhywun yn dymuno gwneud hynny.

Er gwybodaeth, Eirian Davies ydy awdur yr englyn 'Ni wyddom am ddim rhyfeddach...' a Robert Owen ydy awdur 'Celyn a thelyn a thân...'.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
10/12/2005 15:06 #1280
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Be am y rhain? Mae'r cynta gan dîm y Sarnau a'r ddau arall gan Ceri Wyn.

Englyn i'w roi ar gerdyn Nadolig
Down yn nes at y preseb - i weled
Y golau'n ei wyneb;
Ildiwn ein hunanoldeb
Yma'n awr; nid ydym neb.

Liw nos
Liw nos, â'r carolau'n hen, fe wenaf
innau'n llawn cenfigen
ar y plant a welant wên
mab y saer ymhob seren.

Hen Stori
Un hanesyn cyn nosi a garwn
a'r un geiriau 'leni
â'r llynedd cyn cau'r lleni -
stori bert i'm styrbio i.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
14/12/2005 09:53 #1290
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Hoff iawn o englyn Ceri 'Liw Nos'. Oes enghreifftiau eraill o englynion gwrth-Nadolig s'yn deillio o ddiffyg cred yn hytrach na moesoldeb ffug? Wrth foesoldeb ffug, golygaf neges debyg i'r canlynol - "Rydym yn gwario gormod adeg y Dolig tra mae'r truan yna'n byw yn ei focs".
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Hanesydd
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 29
graphgraph
14/12/2005 10:07 #1291
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Newydd ail-ddarllen y cyfraniadau uchod, ac mae englyn Emyr, wrth gwrs, yn enghraifft o'r hyn o'n i'n chwilio amdano.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Hanesydd
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 29
graphgraph
17/12/2005 18:20 #1292
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'n siwr ei bod hi'n rhy hwyr, ond dwi newydd ddod ar draws hwn gan John Gwilym Jones:
Tyrd i weled a chredu, - yn y gwellt
Gwêl y Gair yn cysgu.
Ac yna cyhoedda'n hy
Wrth y byd wyrth y beudy.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
18/12/2005 22:37 #1293
par:Hoff Englyn Dolig Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
O oleuni John Gwil at fagddu Alan Llwyd. Beth am hwn o'i gyfrol newydd?

Nadolig 2001

Ar daith, yn dri, y daethom o diroedd
y Dwyrain, ac aethom
at faban bychan, a bom
yn ei breseb a roesom.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed