Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Y Dudalen Flaen
21/12/2005 19:28 #1303
Y Dudalen Flaen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dim ond gair sydyn i egluro'r newidiadau sydd wedi eu gwneud i dudalen flaen Yr Annedd dros nos. O hyn allan, bydd yr ychwanegiadau diweddaraf i'r oriel, yr archif a'r stydi (h.y. cerddi, creiriau ac adolygiadau), nid yn unig yn ymddangos yn y mannau hynny, ond hefyd yn ymddangos ar y dudalen flaen nes y daw eitemau newydd eraill i'w disodli.

Mae tri rheswm dros wneud hyn.

Yn gynta', mae'n creu tudalen flaen nad yw'n aros yn ddigyfnewid ac sydd felly'n well adlewyrchiad o'r hyn sy'n digwydd yn Yr Annedd o wythnos i wythnos.

Yn ail, mae'n tynnu mwy o sylw at yr eitemau newydd, er y bydd yr adran 'Newydd i'r Annedd Heddiw' yn dal i wneud hynny hefyd.

Yn drydydd, ac yn bwysicach efallai, fe fydd yr eitemau newydd bellach yn cael eu bwydo trwy ffrydiau rss i bwy bynnag sy'n dewis dangos ffrydiau o'r fath ar eu gwefannau. Mae'r Blogiadur (www.blogiadur.com), yn enghraifft dda o wefan sy'n dangos ffrydiau o wahanol wefannau a blogiau Cymraeg. Fel y bydd eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at dudalen flaen yr Annedd, fe fyddant hefyd yn cael eu ffrydio i'r Blogiadur ac yn wir i unrhyw wefan arall sy'n dymuno ffrydio cynnwys o'r Annedd.

Gobeithio'n fawr fod y newid yn dderbyniol gan bawb.

Ga i fanteisio ar y cyfle i ddymuno Nadolig Llawen i'r anheddwyr un ac oll a diolch o waelod calon i bawb sydd wedi cyfrannu'n ymarferol at gynnal yr Annedd â'u cerddi, eu llinellau a'u sylwadau trwy gydol y flwyddyn.(Diolch yn fawr hefyd i'r ddau neu dri sydd wedi defnyddio blwch Amazon). Cofiwch fod croeso mawr i gyfraniadau newydd bob amser - yn gerddi, creiriau neu adolygiadau. Oherwydd y newidiadau uchod, fe fydd cyfraniadau newydd yn cyrraedd cynulleidfa ehangach nag erioed!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
21/12/2005 23:31 #1307
par:Y Dudalen Flaen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Syniad da PG a Nadolig Llawen, ond beth am gael rhagor (4-5) o eitemau newydd ar y dudalen flaen?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
22/12/2005 18:10 #1311
par:Y Dudalen Flaen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
sioncyn a ysgrifennodd:
beth am gael rhagor (4-5) o eitemau newydd ar y dudalen flaen?

Diolch am yr awgrym. Rydw i wedi cynyddu nifer yr eitemau ar y dudalen flaen i 4.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed