Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Rhithiau ac ystadegau
18/01/2006 23:43 #1352
Rhithiau ac ystadegau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rhag ofn nad oedd unrhyw un wedi sylwi, ga i dynnu sylw pawb at y newidiadau bach sydd wedi eu cyflwyno i'r seiat heno er mwyn dathlu pen blwydd yr Annedd ar ei newydd wedd!

Er mwyn i Jo Blog a'i debyg gael cyfrif o'u cyfraniadau i'r seiat a chael gwybod faint o ymdrech y mae gofyn iddyn nhw ei wneud i gael eu cyfri yn seiadwyr diwyd(!), y mae'r ystadegau hynny yn cael eu cyflwyno bellach fel rhan o broffil pob anheddwr cofrestredig.

Ar ben hynny, y mae modd hefyd i bob defnyddiwr cofrestredig bennu rhith ar gyfer ei ch/gyfraniadau i'r seiat. Gellir gwneud hynny'n weddol ddi-ffwdan trwy gyfrwng y ddolen 'Fy mhroffil' ar frig y seiat, gan ddewis o blith y dewis cyfyng iawn o rithiau sydd yn yr 'Oriel Rhithiau' yn barod neu trwy lwytho delwedd bersonol ac unigryw. Mae'n rhaid i ddelweddau sy'n cael eu llwytho fod yn 70 x 70 picsel o ran hyd a lled (neu lai) a llai na 10kb o faint.

Gan obeithio y bydd y mân newidiadau hyn yn dderbyniol gan bawb.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
19/01/2006 00:36 #1353
par:Rhithiau ac ystadegau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
A-ha! Da 'de!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
blobby
 
Pencerdd
Negeseuon: 162
graphgraph
Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr
19/01/2006 13:20 #1354
par:Rhithiau ac ystadegau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Hoffi hwn?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Yr Athro
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 14
graphgraph
22/01/2006 10:30 #1364
par:Rhithiau ac ystadegau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn tydw i'n wombl bach del?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Dewyrth Bwlgaria
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 7
graphgraph
27/01/2006 15:58 #1379
par:Rhithiau ac ystadegau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Wnaiff hwn y tro? Dydw i ddim yn deall rhyw lawer am graffeg.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
30/01/2006 22:42 #1394
par:Rhithiau ac ystadegau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dwi'n siwr y byddai coron yn edrych yn dda ar fy mhen!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
gavin
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 81
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed