Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Cywaith yr Wyau
21/03/2006 00:03 #1474
Cywaith yr Wyau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae isio un newydd eto, ond oes? Beth am Gywydd yr Wyau? Pob llinell yn cychwyn a'r gair 'wy': 'Wy gan iar, wy gan eryr' ac yn y blaen. Mae pethau heblaw adar yn dodwy wyau!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Mochrith
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 26
graphgraph
21/03/2006 09:17 #1475
par:Cywaith Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Can diolch i Mochrith am yr awgrym. Mae Cywydd yr Wyau bellach ar waith.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
29/03/2006 09:19 #1482
par:Cywaith Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Llinell amheus ei chynghanedd ydy 'Wy nadroedd wedi pydru' gan Anon eto. I'm clust i, mae'r 'n' cyn yr acen yn 'nadroedd' yn gwrthdaro gyda'r 'p' cyn yr acen yn 'pydru'. Ai fy nghlust i sy'n rhy sensitif?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
29/03/2006 23:39 #1485
par:Cywaith Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
sioncyn a ysgrifennodd:
Llinell amheus ei chynghanedd ydy 'Wy nadroedd wedi pydru' gan Anon eto. I'm clust i, mae'r 'n' cyn yr acen yn 'nadroedd' yn gwrthdaro gyda'r 'p' cyn yr acen yn 'pydru'. Ai fy nghlust i sy'n rhy sensitif?

Cytuno. Byddai 'wy Padrig wedi pydru' neu 'wy powdrog wedi pydru' yn felysach o dipyn i'r glust.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Ysblennydd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 52
graphgraph
05/04/2006 20:20 #1496
par:Cywaith Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Bechod bod y cywydd wedi'i ddirwyn i ben. Am y tro cynta ers misoedd, mae 'na fynd wedi bod ar un o gyweithiau'r Annedd. Gawn ni gywaith newydd arall yn syth rhag i ni golli momentwm plis?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Ysblennydd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 52
graphgraph
06/04/2006 14:32 #1497
par:Cywaith Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Cytuno'n llwyr. 'Rwyf wedi nodi fy mhrotest yn y Gweithdy.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed