Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Pôl Piniwn mis Mai
10/05/2006 08:47 #1562
par:Pôl Piniwn mis Mai Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rwy'n synnu nad oes neb wedi enwi'r ceffyl gyda'r form - Guto Dafydd yr ebol o Drefor. Mae wedi cipio sawl cadair yn barod eleni.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
10/05/2006 18:43 #1564
par:Pôl Piniwn mis Mai Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'r bwth pleidleisio bellach ar agor!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
11/05/2006 23:58 #1566
par:Pôl Piniwn mis Mai Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
mai a ysgrifennodd:
Dwi'n cymryd dy fod ti'n un o'r rhain sy'n credu mai byd y bois ydy byd barddoni.

Ga i gynnig Gwenno Davies, Llinos Dafydd a'r ffefryn lleol Catrin Lyall.
Do'n i ddim yn mynd i roi merched i mewn ar sail eu benyweidd-dra yn unig yn nac oeddwn? Fe wnes i enwi Catrin Dafydd am ei bod hi'n debygol o fod o fewn showt.

Doeddwn i ddim yn meddwl am GMD fel bardd a deud y gwir, ond os ydi hi, wel dwi'n siwr y byddai cerdd ganddi yn chwa o awyr iach i'r gystadleuaeth. Wnes i ddim cynnwys Llinos Dafydd am fy mod i'n credu - yn anffodus - fod Mickey Mouse yn fwy tebygol o fod wedi cystadlu eleni na hi. Dydw i ddim yn gyfarwydd â Catrin Lyall.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
23/05/2006 16:29 #1578
Bardd Cadeiriol yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'n debyg fod y buddugol yn gwybod erbyn hyn - oes 'na unrhyw theoriau am pwy allai o fod?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
25/05/2006 14:48 #1588
par:Bardd Cadeiriol yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
hysbys a ysgrifennodd:
Mae'n debyg fod y buddugol yn gwybod erbyn hyn - oes 'na unrhyw theoriau am pwy allai o fod?

Mae selogion yr Annedd yn amlwg yn teimlo mai dau sydd yn y ras. Unrhyw un wedi gweld Guto Dafydd neu Eirug Salisbury yn siopa am grys newydd yn ddiweddar?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
27/05/2006 23:26 #1596
par:Bardd Cadeiriol yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
sioncyn a ysgrifennodd:
Unrhyw un wedi gweld Guto Dafydd neu Eirug Salisbury yn siopa am grys newydd yn ddiweddar?

Gwelwyd Guto Dafydd yn prynu côt a thrôns yn Llandudno heddiw.
Ydi hi'n debygol o fod yn oer iawn neu'n boeth iawn yn y pafiliwn?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sianco
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 19
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed