Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Anenomiau yn mewian
29/08/2006 10:02 #1761
Anenomiau yn mewian Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
A fedr rhywun egluro'r llinell yn awdl Gwynfor sy'n son am yr anenomiau yn mewian? Ydyn nhw'n edrych yn debyg i gathod?

Oes 'na neb awydd trafod yr awdl?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Mochrith
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 26
graphgraph
29/08/2006 13:21 #1762
par:Anenomiau yn mewian Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Pwy oedd yr ail am y Gadair eleni?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
29/08/2006 14:44 #1763
par:Anenomiau yn mewian Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Fe wnes i gychwyn trafodaeth ar hyn ar ôl yr Eisteddfod. Gan nad oes yna neb wedi ymateb, rwy'n cymryd bod yr hyn a glywais ar y maes brynhawn Gwener, sef mai Eurig Salisbury oedd Sam Sung, yn gywir.

Dwi'n ofni na fedra i ateb cwestiwn Mochrith. Rydw innau hefyd wedi bod yn pendroni uwchben yr un llinell ers dyddiau.Dydw i chwaith ddim yn deall y darn am yr Eifftwr ar ei rafft. Fel arall, mae 'na lot fawr o ddarnau gwych iawn ynddi.

Un cwestiwn difyr. I mi, mae hi'n awdl eitha di-amser o ran cynnwys, thema ac iaith.Ydy'r ffaith y gallai'r awdl hon yn hawdd iawn fod wedi ymddangos yng nghyfansoddiadau'r 70au neu 80au yn beth da neu ddrwg?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
29/08/2006 23:28 #1769
par:Anenomiau yn mewian Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Sori, fedra i ddim taflu goleuni ar yr Anenomiau na'r Eifftiaid, ond rwy'n credu y galla i helpu Dic Jones gyda'r gynghanedd oedd yn creu cur iddo:

2 + 2 yn gwneud 0

Onid cynghanedd sain ydy hon? Dau a dau yn gwneud dim

Neu ydy hynny'n rhy amlwg a finnau'n rhy thic?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
dyl bach
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 25
graphgraph
30/08/2006 09:47 #1770
par:Anenomiau yn mewian Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ie, cynghanedd sain ydio, o be dwi di glywed. Ddim cweit yn siwr be oedd yn achosi penbleth i'r leg end!

Dwi wedi darllen dros yr awdl yn gyflym, ond heb fynd ati go iawn eto. Mae yna linellau dwi ddim cweit yn deall hefyd, a phe na bai Emyr Lewis wedi cyfeirio at y darnau 'erotig' dwi ddim yn siwr a fydden i wedi sylwi mai dyna oedden nhw! Dwi'n edrych ymlaen at ei darllen hi'n fanwl fodd bynnag, oherwydd mae yna ddarnau hyfyd iawn ynddi ar yr olwg gyntaf.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Ffinnant
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 59
graphgraph
31/08/2006 15:26 #1775
par:Anenomiau yn mewian Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Oes gormod o gymysgu delweddau yn yr awdl? Efallai fod yr ymdrech o geisio bod yn destunol wedi arwain at hyn.

Dyma ddyfyniad o'r drafodaeth ar Maes-e.

Waldo :
Mae 'na ddarnau hyfryd ynddi ('Mae 'na deigrod mewn dagrau..'), ond dwi ddim yn ei dallt yn hollol. Mae'n hen ffasiwn ofnadwy (fel y nododd y beirniaid), ac mae rhai darnau'n amwys e.e.

Mor llawn o furum yw'r lle;
Ar sbrint yn gwasgaru'r sbre
Yn aberoedd ein bore.

Hefyd mae 'na ganiad yn gofyn i'r plentyn fynd gyda'r fam ('Tyrd fy mychan brwmstanus..'), sydd yn fy marn i'n erotic iawn ('O! ymleda fy mlodyn..','I angau bach gollyngwn..). Ai'r fam sy'n siarad gyda'r plentyn yma? Neu ydw i wedi camgymryd yn llwyr?

Emrys Weil:
Cytuno. Dydw i ddim yn meddwl mai at y plentyn y mae'n cyfeirio yma, oherwydd cynnwys erotig gweddill y caniad hwn. Mae'r gair brwmstanus yn awgrymu rhywbeth tywyll, satanaidd, a dwi'n credu mai cyfeirio at y cyn-gariad a ddiflannodd sydd yma. (oni bai ei fod yn gyfeiriad at y gwr drwg ei hun).

Y darn ddrysodd fi oedd y darn sy'n dechrau "Rwyt Ti'n caru tinceiaid - yr Eifftiwr ar ei rafft fendigaid..."

unrhyw un a syniad be ma' hwn am?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Alarch
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 13
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed