Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Anenomiau yn mewian
05/10/2006 17:46 #1870
par:Anenomiau yn mewian Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Erbyn hyn, mae Alan Llwyd wedi dadansoddi'r awdl fuddugol yn ei ffordd ddihafal ei hun (golygyddol Barddas 289). Er hynny, erys llawer yn ddyrys i mi, ac mae Emyr Lewis yn crynhoi ychydig ar y problemau mewn erthygl arall yn yr un rhifyn. Mae'r gynghanedd a'r barddoni'n gryf, ond yr ystyr yn niwlog. Oedd hi eisiau lladd ei hun?

Ond beth am awdl Eurig? Yw hi'n 'rhy glyfar', fel dywedodd Gerallt? Mae'n rhaid cyfaddef, fe ges i fwy o wefr o ddarllen hon na ges i gyda'r un fuddugol. Mae'r iaith a'r cynganeddu'n slic ac yn fodern. Ga'i fod mor hy a chynnig ychwanegu at ddadansoddiad gwych Ceri Wyn?

Yn fy marn fach i, dylid darllen y rhan yn y capel yn gyntaf. Mae'r bardd wedi colli ei ffydd, ac yn diflasu ar bregethu diystyr, dros y top mewn adeilad gwag. Ni all weld na dull na daioni mewn crefydd gonfensiynol. Fel mewn llawer oedfa, mae ei feddwl yn crwydro, ac mae'n difyru ei hun drwy ddychmygu ffonio Duw gan ddefnyddio rhifau'r emynau (adlais o Qabbalah ac ambell 'gylt' arall). Ond mae'n ymwrthod. Er hynny, wrth adael y capel, lle nad oes signal, mae'n gweld fod rhywun wedi ceisio cysylltu. Mae'n tecstio y cwestiwn 'Pwy yw hwn?' ac yn mynd i'r caffi heb feddwl eilwaith (nid caffi seibr gyda llaw - chewch chi ddim smygu mewn caffi seibr, a does fawr o bwrpas darllen papur yno chwaith!).

Dylid darllen rhan y caffi wedyn. Yn y caffi, mae'n gweld y golau, fel petai. Mae Duw (neu Bywyd/Ystyr/Cariad) yn bodoli ymhob man, a gellir gwneud cyswllt unrhywle, ac mewn sawl modd (efallai i ormod o bwyslais gael ei roi ar dechnoleg gan y beirniaid), nid drwy fynychu'r capel yn selog pob Sul. Darganfod ffydd (efengylol?) y mae'r bardd, ac hynny mewn sefyllfa gyffredin, ddyddiol.

Wrth gymysgu golygfa'r caffi a'r capel, mae'r bardd yn cyfleu y syniad fod amser tu hwnt i ddeall meidrolion, a bod 'Duw' yn bodoli ar lefel uwch. Mae'r ffaith fod clo y gerdd yn clymu gyda'r cychwyn yn adlais o dragwyddoldeb, ryw Mobius Strip aml-ddimensiynol. Ond mae hefyd yn holi'r cwestiwn pwy sy'n creu pwy - Duw neu ni?

Ymddiheuriadau am y llith llif yr ymwybod yma, ond fe wnes i fwynhau'r gerdd yn fawr, ac roeddwn eisiau ysgogi ymateb iddi. Beth yw barn trigolion eraill yr annedd?

Un rhan nes i ddim dallt - 'Ynof ynghlwm mae rheswm a'r eisiau / I wella ei llif a'i lleihau'. Tybed beth yw'r ystyr yma?

Diolch Eurig, a dwi'n edrych ymlaen at weld y cwiff mewn cadair genedlaethol cyn bo hir.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Alarch
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 13
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed