Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Pôl newydd: lle da am 'steddfod
14/04/2007 09:54 #2017
Pôl newydd: lle da am 'steddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Nawr fod y genedl wedi llefaru ar fater y driniaeth a ddioddefodd cyfrol DJP dan law beirniaid Llyfr y Flwyddyn, beth am bôl newydd?

Mae'n siwr fod bwriad Y Bala i wahodd yr Eisteddfod Genedlaethol unwaith eto yn 2009 wedi atgoffa nifer ohonom am wyliau gwych 1967 a 1997 ac wedi cadarnhau'r gred sydd gan rai mai mewn trefi cymharol fychan y mae'r Eisteddfod Genedlaethol ar ei gorau - a chymryd y gellir canfod maes o fewn pellter cerdded cyfforddus i'r stryd fawr.

Ar sail fy mhrofiadau fel eisteddfodwr dros ddeugain mlynedd a mwy, dyma restr fer o'm hoff leoedd ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae croeso i eraill ychwanegu at y rhestr. Wedyn Mr Prif Gopyn, efallai y gellir trefnu pôl piniwn newydd?

Y Bala
Caernarfon
Porthmadog
Llangefni
Aberystwyth
Aberteifi
Rhydaman
Caerfyrddin
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Pero
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
14/04/2007 15:02 #2018
par:Pôl newydd: lle da am 'steddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'n amlwg fod pero yn tynnu 'mlaen! beth am Landeilo a Dinbych?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
gavin
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 81
graphgraph
14/04/2007 19:45 #2019
par:Pôl newydd: lle da am 'steddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Fel hen begor arall, ga i awgrymu Rhuthun.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
dyl bach
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 25
graphgraph
16/04/2007 13:56 #2020
par:Pôl newydd: lle da am 'steddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
onid oes perygl y bydd pawb yn pleidleisio'n blwyfol?
digon hawdd imi ddweud mai Pen Llyn fyddai'r lle gorau am Eisteddfod, ond yn amlwg "does dim lle"!

Y lle gorau bob blwyddyn yw lle na fum i o'r blaen, mae'n fwy o antur felly!

ond o ran y steddfod orau y bum i ynddi - Meifod, heb os.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Don Alvaro de Luna
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
12/05/2007 16:07 #2030
par:Pôl newydd: lle da am 'steddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Meifod, heb os.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
ci gwallgo
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 7
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed