Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Yr Annedd
21/05/2007 22:00 #2035
Yr Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Pan euthum i chwilio am yr Annedd bnawn Sul nid oedd yno a chefais neges gwrtais yn gofyn i mi ddod nol yn y man. Roedd yna ryw waith cynnal a chadw'n digwydd bid siwr. Wrth ddychwelyd ato bum yn chwilio am ol y gwaith hwn ond hyd yma rwyf wedi methu. Felly dyma feddylu pa ychwanegiadau fyddai'n gwella fy mhrofiad barddonol o droi'n lled aml at yr Annedd. Buasai tudalen newyddion yn hynod dderbyniol - pwy enillodd y gadair yn Eisteddfod Llanfairdotdot dros y penwythnos neu'i debyg.
Tybed pa syniadau eraill sy gan ddefnyddwyr ar gyfer ychwanegiadau i'r Annedd?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Gwaddyn Oddeith
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 7
graphgraph
21/05/2007 23:12 #2036
par:Yr Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Do wir Gwaddyn, fe fu ychydig o waith cynnal a chadw ar yr hen le 'ma dros y Sul. Nid codi ystafelloedd newydd y tro hwn ysywaeth, ond ceisio diogelu'r ystafelloedd sydd yma eisoes rhag ymosodiadau cynyddol o gyfeiriad dwyrain Ewrop!

Wedi dweud hynny, fe fyddwn i wrth fy modd yn ychwanegu at yr Annedd er mwyn ceisio adfer rhyw gymaint ar y bwrlwm a fu. Yn sicr, fe fyddai ystafell newyddion yn ychwanegiad poblogaidd, ond er mwyn i adran o'r fath lwyddo, byddai'n rhaid wrth rywun i gywain yr wybodaeth o wythnos i wythnos. Os oes rhywun yn barod i wirfoddoli i wneud y gwaith hwnnw, fe fyddwn i'n hapus iawn i godi ystafell bwrpasol ar ei ch/gyfer.

Beth amdani?

A pha syniadau difyr eraill sydd yna tybed?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed