Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Gweithdy Comisiwn
08/07/2007 12:21 #2070
Gweithdy Comisiwn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Am y tro cyntaf yn hanes yr Annedd, mae cywaith y gweithdy yn gywaith comisiwn. Ar gais Bwrlwm Eryri (prosiect treftadaeth ddiwylliannol), Canolfan Llys Ednowain a Chynllun Hyrwyddo Llenyddiaeth Gwynedd y nod yw cwblhau cywydd i'r Wyddfa a ddechreuwyd gan neb llai na Hedd Wyn ei hun. Elin Alaw, swyddog Bwrlwm Eryri, sy'n amlinellu'r her:

"Yn y llyfr Moi Plas gan J. Ellis Williams, dyfynnir sgwrs rhwng Elis, Yr Ysgwrn (Hedd Wyn) a Moi, Plas Capten, Trawsfynydd. Fel hyn yr â’r sgwrs, gan gychwyn efo geiriau Elis:

"Rydw i wedi cychwyn cywydd i’r Wyddfa …Dyma’r cwpled cynta’ –

Gweled draw o’m briglwyd drig
Fynwes Y Wyddfa unig.


Bewt ti’n feddwl ohono fo? "

"Symol. Yr Wyddfa sy’n iawn, nid y Wyddfa. A pheth arall, fedri di ddim gweld Yr Wyddfa o’r Ysgwrn, dim ond ’i brig hi. Weli di mo’i mynwes hi."

"Chlywaist ti ddim am ryddid barddonol, dywed? … O’r gora’, mi newidia’ i’r cwpled -

Gweled draw o’m briglwyd drig
Rhyw gorun o oer gerrig.
"

Hyd y gwyddom, wnaeth Hedd Wyn ddim parhau gyda’r cywydd, ond does dim i’n rhwystro ni rhag gwneud hynny! Oes gennych chi linell neu gwpled i’w ychwanegu? Beth fyddech chi yn disgwyl ei weld yng nghyffiniau’r Wyddfa? (Cofiwch fod gennym hawl i “ryddid barddonol,” ac y cawn ehangu ein gorwelion tu hwnt i’r olygfa o’r Ysgwrn!) Gallech gynnwys enwau copaon neu lynnoedd neu gymoedd cyfagos i’r Wyddfa yn eich llinellau, neu gyfeirio at chwedlau, cymeriadau, planhigion, neu anifieiliaid cynhenid i’r ardal.

Dyma rai syniadau i'ch helpu:

Mynyddoedd, llynnoedd, llwybrau…Copa’r Wyddfa, Garnedd Ugain, Elidir Fawr, Grib Goch, Y Garn, Glyder Fawr, Glyder Fach, Tryfan, Pen yr Ole Wen, Carnedd Dafydd, Carnedd Llywelyn, Yr Elen, Foel Grach, Garnedd Uchaf, Foel-fras, Llyn Glas, Llyn Glaslyn, Llyn Llydaw, Llynnau’r Cwm, Llyn Coch, Llyn y Cŵn, Llyn Llagi, Ffynnon Llugwy, Llyn Stwlan, Llyn Dinas, Llyn Cwm y Foel, Llyn Clyd, Llyn Pen y Gwryd, Llyn Gwynant, Ffynnon Lloer, Llyn Dymogydd, Llynnau Duweunydd, Pen y Gwryd, Llanberis, Watkin, Rhyd-ddu.

Pobl a phethau…Cerddwyr, dringwyr, ymwelwyr, cŵn, tȋm achub mynydd, trên bach yr Wyddfa, Hafod Eryri, bws Sherpa, beics, fflasgiau, râs yr Wyddfa, caffi, mwynwyr, gwaith copr Cwm Dyli.

Planhigion, anifeiliaid, adar…Lili’r Wyddfa, tegeiriannau, geifr, defaid mynydd, Brith Perlog, Gwybedog Brith, brithyll, cnocell werdd, bwncath, ‘sgwarnog, llwynog, cudyll, llug, llygod, ‘hedydd, Chwilen Yr Wyddfa.

Chwedlau a chymeriadau…Gwyddfa Rhita Gawr, y clogyn barfau, Ogo’r Gŵr Blew.

Caiff y cywydd terfynol sylw yn ail Ŵyl Hedd Wyn ar Fedi 29ain 2007.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed