Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: E-Steddfod Fawr Filwgaidd Hydrefol 2008?
02/10/2008 09:06 #2238
E-Steddfod Fawr Filwgaidd Hydrefol 2008? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dim ond gadael y neuadd am rhai misoedd wnes i ac aeth y lle a'i phen iddi. Y beirdd (os beirdd hefyd) yn cysgu yn y cypyrddau, llwch yn hel dros y llyfrau a dim ond ambell hen giaridym o fardd a bachgennyn â bochau Guinness yn ceisio cynnal difyrrwch.

Aeth y neuadd yn raddol - yn Annedd
i hen win, ond bobol,
heno cawn win gwahanol,
gwin iach - mae'r Bilwg yn ôl!

Beth am Steddfod i godi'r hwyliau?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Y Bilwg
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 69
graphgraph
02/10/2008 14:13 #2239
par:E-Steddfod Fawr Filwgaidd Hydrefol 2008? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Cawn feddwdod eisteddfodol - hen Filwg
a'i folycs arferol
yn yr Annedd meurynol
o sŵn ei win. Croeso'n ôl!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
ci gwallgo
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 7
graphgraph
02/10/2008 22:43 #2240
par:E-Steddfod Fawr Filwgaidd Hydrefol 2008? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gyda'r Bilwg yn ôl yn ein plith, dyma achub ar y cyfle i ail-gylchu dau gyfarchiad a luniwyd yn Yr Annedd flynyddoedd lawer yn ôl:


Gan Broc:

Mae o'n ôl, am hynny hwyliwn y bwrdd,
latsh bach fe gawn sesiwn
yma'n awr yng nghwmni hwn,
Bilwg, mae'n fardd mewn biliwn.


A chan y Bilwg ei hun:

Mawr yw'r dathlu 'm Mhlumlumon – a mawr,
mawr yw'r miri'n Nhregaron,
mawr, mawr yw'r hwyl ym Meirion
a mawr yw'r dathlu ym Môn.

Mewn hen gestyll, mewn gwestai, – mewn tai hwrs
ym Mhentyrch, mewn lladd-dai
o Hendy i draeth Bondai
y mae hi'n wledd mwy neu lai.

Yn nhai yfed hynafol – Penrhyn Llŷn,
yn llenwi tai pobol,
mewn sawl taflod gysgodol
mae 'na waedd – MAE O'N EI ÔL!!


E-steddfod Fawr Filwgaidd Hydrefol? Bring it on!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
18/10/2008 23:35 #2243
par:E-Steddfod Fawr Filwgaidd Hydrefol 2008? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rhoi gwen i feirdd Gwynedd, rhoi gwg - i 'feirdd'
Sir Fon a Morgannwg;
Un mewn mil ydi'r Bilwg,
Ond un o'r Dre, dyna'r drwg.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Mochrith
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 26
graphgraph
19/10/2008 23:39 #2244
par:E-Steddfod Fawr Filwgaidd Hydrefol 2008? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch Macrell, mae'n ddrwg gen i, Mochrith, am dy englyn da. Llinell glo wych er nad oes fawr o farddoniaeth ynddi!

A oes steddfod i fod, feirdd?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Y Bilwg
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 69
graphgraph
20/10/2008 08:50 #2245
par:E-Steddfod Fawr Filwgaidd Hydrefol 2008? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Hwre! oes plis.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
elli
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 1
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed