Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Gwersi Saesneg
07/05/2012 10:32 #2405
Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dwi wedi bod yn pendroni pam fod yr Annedd mor wag y dyddiau hyn. Un ateb posibl yw bod ein beirdd caeth wedi dod i deimlo rywfaint yn annigonol yn wyneb cymaint y mae elfennau eraill o'r diwylliant Cymraeg yn cael eu mynegi drwy'r iaith Saesneg. Cymerwch er enghraifft rai o'n grwpiau pop "Cymraeg" a rhaglenni teledu megis yr un diweddar yna am drio ffeindio rhywun i fod yn seren canu.

Er mwyn ceisio lliniaru rywfaint ar y broblem hon, a helpu'r beirdd caeth i gael eu hunain nol i mewn i brif ffrwd diwylliant Cymraeg, awgrymaf wersi Saesneg (ar gynghanedd bid siwr) ar yr Annedd. Pwy a wyr, efallai y bydd hynny'n ysgogi gweithgaredd ryfeddol yma, yn iaith newydd diwylliant Cymraeg.

Awgrymaf y wers hon i ddechrau, gan wahodd unrhyw un arall sy'n cefnogi'r ymgyrch arloesol i ychwanegu ati:

Gwers 1

"Thread" yw y gair am "ede" - a "go home"
sy'n gweud "Cerwch gartre"
"less" yw "llai" a "place" yw "lle"
a "holiday" yw "gwylie".
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
08/05/2012 00:13 #2406
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gwers 2:

Wel, "one nail" yw "un hoelen" - ac "orange"
ydyw'r gair am "oren",
mynd "down-hill" yw "mynd yn hen"
a "potato" yw "taten".
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tafod y to ifanc
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 18
graphgraph
09/05/2012 06:18 #2407
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gwers 1

"Thread" yw y gair am "ede" - a "go home"
sy'n gweud "Cerwch gartre"
"less" yw "llai" a "place" yw "lle"
a "holiday" yw "gwylie".[/quote]

Annwyl Perec

Nid yw'r gynghanedd yn gywir yn y linnell olaf?

'Holiday' ydi ( l d acen ) ac nid (acen l )

Holiday
l d /
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Glaslyn
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
09/05/2012 07:30 #2408
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Anghytunaf Glasyn. Dilyna dy glust..

A holi / dedi gwyliau
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
09/05/2012 08:42 #2409
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
sioncyn a ysgrifennodd:
Anghytunaf Glasyn. Dilyna dy glust..

A holi / dedi gwyliau


Gair Saesneg ydi 'Holiday' ar unig ffordd i drin geiriau fel hyn o safbwynt yr acen mewn cynghanedd ydi rhoi'i acen ar ddiwedd y gair ee Americá, marmaléd, harmonî ayb

Os ydi rhywun yn dilyn ei glust yna mae yna ormod odl yma hefyd yn ogystal!

'Holide' a 'gwylie'
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Glaslyn
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
09/05/2012 18:42 #2410
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Na, mae'r llinell yn dderbyniol trwy lif y llafar, a hynny mewn dwy ffordd. Gellid seinio'r llinell fel hyn:

"A hol / iday-yw gwylie"

neu

"A holi / day-yw gwylie".

Yn yr ail enghraifft, mae'r d gyntaf yn "day-yw" yn achub y llinell rhag proestio. A does dim gormod odlau yma, gan fod "day" yn llifo i mewn i "yw".

Dwi'n meddwl fod angen safoni'r bai gormod odlau. Yn Clywed Cynghanedd, mae'n dweud:

"Ni chaniateir i air acennog sy'n dwyn un o acenion y gynghanedd odli gyda phrifodl y llinell",

ond a ydi hynny'n golygu fod y llinell hon o waith Gerallt yn anghywir?

"Yn eu dweud o don i don".

Hen fai digon camarweiniol ydi o.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tafod y to ifanc
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 18
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed