Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Gwersi Saesneg
09/05/2012 23:45 #2411
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dwi'n meddwl fod angen safoni'r bai gormod odlau. Yn Clywed Cynghanedd, mae'n dweud:

"Ni chaniateir i air acennog sy'n dwyn un o acenion y gynghanedd odli gyda phrifodl y llinell",

ond a ydi hynny'n golygu fod y llinell hon o waith Gerallt yn anghywir?

"Yn eu dweud o don i don".

Hen fai digon camarweiniol ydi o.[/quote]

Mae'r dyfyniad wyt ti'n ddefnyddio o Clywed Cynghanedd yn cefnogi'r hyn ddywedais yn gynharach. Ar ol y gair 'Holide' ceir yr orffwysfa ac mae'r acen yn y gair yn syrthio ar y 'de' sydd yn odli a phrifodl y linnell sef 'gwylie'

Nid yw'r engrhaifft uchod o waith Gerallt yn perthnasol i'r dyfyniad o Clywed Cynghanedd. Mae acen yr orffwysfa yng ngwaith Gerallt ar y gair 'dweud' ac nid ar y gair 'don'. Os wyt ti'n meddwl bod yr orffwysfa ar ol y gair 'don' byddai'n linnell bendrom hefyd.

Oes gan rhywun arall farn ar y mater yma o acennu geiriau 'Saesneg' plis. Mae'n bwysig ein bod yn rhoi sylwadau sy'n gywir mewn lle fel hyn neu mae'n gamarweiniol i rai sy'n ceisio meistrioli'r gynghanedd.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Glaslyn
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
13/05/2012 14:22 #2412
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
"Familiar" yw "cyfarwydd" - "Noise" yw "swn"
a "sign" ydy "arwydd"
"slack" yw "llac", "success" yw "llwydd":
"needle" yw'r gair am "nodwydd".
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
14/05/2012 06:24 #2413
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Perec a ysgrifennodd:
"Familiar" yw "cyfarwydd" - "Noise" yw "swn"
a "sign" ydy "arwydd"
"slack" yw "llac", "success" yw "llwydd":
"needle" yw'r gair am "nodwydd".


Mae'r linnell olaf mae arna i ofn yn anghywir, mae angen ateb y clymiad 'dl' yn 'needle' nid dim ond y 'd'
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Glaslyn
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
14/05/2012 07:46 #2414
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rwyt ti'n gwneud yr un camgymeriad eto Glaslyn ac yn edrych ar y gynghanedd gyda'th lygad yn hytrach na gwrando arni gyda'th glust.

Mae'r gyfatebiaeth rhwng 'nidyl' a 'nodwydd' yn hollol dderbyniol.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
14/05/2012 08:34 #2415
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Glaslyn - yn hytrach na chollfarnu llinellau ac englynion cwbl gywir, pam na wnei di ychwanegu dy englyn dy hun at y cywaith?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tafod y to ifanc
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 18
graphgraph
14/05/2012 14:01 #2416
par:Gwersi Saesneg Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
"Reason" yw'r gair am "reswm" - "hen" yw "iâr"
a "knot" ydi "cwlwm",
"lake" yw "llyn" a "bleak" yw "llwm"
a "button" ydi "botwm".
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tafod y to ifanc
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 18
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed