Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1234
Pwnc: E-steddfod Falogaidd yr Annedd 2005
27/01/2005 21:50 #2
E-steddfod Falogaidd yr Annedd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Croeso i E-steddfod Falogaidd yr Annedd 2005. Yn absenoldeb Y Bilwg, mae ei hen gyfaill ffyddlon Y Balog wedi camu i'r adwy i weithredu fel trefnydd a beirniad. Cymer olwg ar y Rhestr Testunau a phan fyddi'n barod, postia dy gynnyrch i'r adran berthnasol. Bydd modd i bawb wedyn gael golwg ar natur ac ansawdd y cynnyrch cyn i'r Balog ei hun (a neb mwy) eu gosod yn y glorian.

Dyddiad cau yr E-steddfod Filwgaidd yw Dydd Ffwl Ebrill, ond dim hwyrach nag ugain munud i dri y prynhawn hwnnw.

Bydd manylion y gwobrau hael yn cael eu cyhoeddi'n fuan (os gwnaiff rhywun gysylltu i gynnig gwobrau hynny yw!) Fel ag erioed, bydd y clod yn anfesuradwy.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
06/02/2005 14:46 #45
Cyf:E-steddfod Falogaidd yr Annedd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
sut mae cael ffugenw o dan y drefn newydd? ddylem ni gofrestru ddwywaith? neu e-bstio'r pg a gofyn iddo fo bostio'r pethau dan ffugenw - ydi hynny'n bosib?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
06/02/2005 16:18 #47
Cyf:E-steddfod Falogaidd yr Annedd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch i chdi hysbys am weld ymhell.

Ar ôl ffidlan rhyw fymryn gyda'r gosodiadau, fe ddylai fod yn bosib bellach i ddefnyddwyr cofrestredig bostio cyfraniadau i'r seiat o dan unrhyw enw o'u dewis!

I brofi'r pwynt, mae'r cyfraniad hwn wedi'i bostio o dan yr enw pg!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
06/02/2005 16:24 #48
Cyf:E-steddfod Falogaidd yr Annedd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn anffodus, dydy'r newid enw ddim wedi gweithio'n llwyr.

Dim amdani felly - ond creu mwy nag un cyfrif. (Bydd yn rhaid wrth gyfeiriad e-bost gwahanol ar gyfer bob cyfrif)
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
06/02/2005 17:52 #49
Cyf:E-steddfod Falogaidd yr Annedd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
difyr - o edrych yn fan hyn gwelir mai "enw gwahanol" oedd y diwethaf i bostio.
(yr enw y ceisiaist ti ei ddefnyddio, pg?)
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
06/02/2005 18:00 #50
Cyf:E-steddfod Falogaidd yr Annedd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
ymhellach, dwi ddim yn cael golygu'r neges uchod/isod gan fy mod i wedi ceisio postio dan enw arall.

ac mae'n ddrwg gen i am hollti mwy o flew, ond dwi'n credu bod technoleg a chyfieithu yn gwrthdaro yn y llinell hon sydd i'w gweld uwchben yr arolwg trafodaeth yn y gwaelod.
Max. dangos y diwethaf 6 negeseuon - (Diwethaf yn gyntaf)
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
Dos i'r brigTudalen: 1234
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed