Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Beirniadaeth Cystadleuaeth 1: Englyn yn cynnwys 'o
06/04/2005 01:19 #351
Beirniadaeth Cystadleuaeth 1: Englyn yn cynnwys 'o Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Wrth fwrw golwg dros hanes anrhydeddus e-steddfodau’r Annedd, bu’n amlwg iawn o’r cychwyn cyntaf fod gan feirdd yr Annedd well gafael o lawer ar hanfodion yr englyn gwael iawn nag ar hanfodion englyn safonol, a llawer iawn mwy o frwdfrydedd hefyd dros lunio’r cyfryw bethau. Ni ddylid synnu felly mai dau fardd yn unig a fentrodd ar y gystadleuaeth hon eleni tra bo cynifer â 13 o englynion wedi’u derbyn yng nghystadleuaeth yr englyn gwael. Mawr ddiolch i Shên ac Aber Miwl am godi eu golygon yn uwch na thrwch yr anheddwyr.

Englyn o fawl haeddiannol i arwyr y Gamp Lawn a gafwyd gan Shên, ac yn sicr, mae yma dinc o gywirdeb yn y moliant. Yn wahanol i’r Shên arall hwnnw ysywaeth, rhyw fymryn yn gloff yw symudiad yr englyn hwn. Mae’r cloffni hwnnw ar ei amlycaf yn y cyrch a’r llinell glo. Yn ramadegol, ‘dewiniaid â dawn’ sy’n gywir, ond yn bersonol, byddai’n well gennyf i petai Shên wedi ceisio osgoi ailadrodd y gystrawen ‘…. â ….’ yn yr ail linell a bodloni ar gystrawen symlach ac esmwythach (e.e. ‘dewiniaid dawnus y bêl hirgron’). Anffodus hefyd yw’r ffurf ‘hwyredd’ yn y llinell glo. Ffurf sy’n byw rhwng cloriau geiriaduron yn unig yw honno.

Wyched y crysau cochion - dewiniaid
a dawn â'r bel hirgron.
Gwrol oedd cipio'r goron
o'r diwedd, er hwyredd hon.

Mae englyn Aber Miwl yn llawer esmwythach ei symudiad, ac ni ellir llai na sylwi fel y mae’n barod i aberthu ychydig ar rym y gynghanedd yn y paladr er mwyn creu englyn sy’n undod crwn, ac sy’n cyfleu dyfodiad y gwanwyn mewn modd priodol o swynol. Mae’n wir nad oes dim byd yn newydd yn y thema dan sylw, ond mae’r gyfeiriadaeth ysgafn at nofel arobryn Robin Llywelyn, Un Diwrnod yn yr Eisteddfod, yn ychwanegu haen arall o ystyr i ddyfodiad y gwanwyn yn yr englyn hwn. Dyma englyn sy’n atodiad cyrhaeddgar i’r nofel honno ac sy’n llwyr deilyngu parch a bri yr e-steddfod. Tocyn stomp i Aber Miwl felly.

Heno, daeth blas y gwanwyn - a'i awel
o'r diwedd dros Faldwyn
o'r nos hir i rannu swyn
yfory yn Nolforwyn.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
ybalog
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 8
graphgraph
Dydd byr yw pob diwedd byd
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed