Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Beirniadaeth Cystadleuaeth 2: Cywydd yn dechrau 'H
06/04/2005 01:22 #352
Beirniadaeth Cystadleuaeth 2: Cywydd yn dechrau 'H Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
O ystyried cynifer o gywyddwyr disglair sy’n trigo yn yr Annedd, testun siom yw’r ffaith mai tri chywyddwr yn unig a fentrodd i’r e-steddfod eleni. Ymhlith y tri, y mae creadur o’r enw Heddwyn Masweddus; cynganeddwr llithrig, ond cynganeddwr a lithrodd yn esgeulus o dan ddylanwad ei Anna trwy gynnwys sill yn ormod yn ei linell olaf ond un y tro hwn. Boed iddo yntau edifarhau.

Cafodd Jiorj Best weledigaeth ardderchog trwy ddewis gosod camp lawn y tîm rygbi cenedlaethol yng nghyd-destun breuder llwyddiant a bri yn y byd chwaraeon, (mae ei ddewis o ffugenw yn gyrhaeddgar iawn yn hynny o beth). Eto i gyd, er bod ganddo rai llinellau unigol trawiadol ac un cwpled campus (Dwayne a Shane yn dwyn y sioe / o glochdar gwyr glew echdoe), nid yw’r cywydd yn argyhoeddi fel cyfanwaith, yn enwedig o safbwynt cystrawen. Rydw i hefyd yn tueddu i osgoi unrhyw gerdd sy’n gorffen gyda chwestiwn rhethregol fel y pla.

Mae’r wobr gyntaf a’r tocyn stomp yn mynd i Caffri. Er bod ei linell agoriadol braidd yn simsan, mae’r cywydd at ei gilydd yn llifo’n rhwydd ac yn orffenedig iawn. Rhan o grefft y bardd yw’r modd y llwyddodd i glymu deupen y cywydd ynghyd trwy adleisio’r cwpled agoriadol yn ei gwpled clo. Mae ganddo hefyd nifer o gyffyrddiadau (e.e. a Mawrth yn finllym wrtho, a wal i wal o heulwen) sy’n tystio ein bod yng nghwmni cywyddwr sy’n ‘ei medru hi’ yma.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
ybalog
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 8
graphgraph
Dydd byr yw pob diwedd byd
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed