Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Buddugwyr E-steddfod Falogaidd 2005
06/04/2005 01:34 #354
Buddugwyr E-steddfod Falogaidd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Fel y gwelwch, y mae'r beirniadaethau ar gystadlaethau'r e-steddfod bellach wedi dod i law. Diolch o waelod calon i'r Balog am ei ddoethineb a'i grebwyll beirniadol awchlym.

Yn y cyfamser, fe fyddai'r Prif Gopyn yn ddiolchgar iawn pe bai modd i Aber Miwl, Caffri ac Emad Bouanane yrru e-pistol sydyn ato (yprifgopyn@cynghanedd.com) i ddatgelu pwy ydynt fel y gellir trefnu bod tocyn stomp yn cael ei gadw iddynt yn y Marine nos Wener, ac fel y gellir hysbysu'r byd o'u camp. Llongyfarchiadau gwresocaf yr annedd i'r tri ohonynt.

Diolch i bawb a fentrodd i'r e-steddfod eleni a diolch drachefn i'r Balog am ei waith.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
10/04/2005 11:14 #363
Cyf:Buddugwyr E-steddfod Falogaidd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Braint o'r mwyaf yw cael datgelu enwau'r tri bardd buddugol yng nghystadlaethau mawreddog E-steddfod Falogaidd yr Annedd 2005.

Cystadleuaeth Rhif 1: Englyn yn cynnwys 'O'r diwedd'


Arwyn 'Groe' Davies, Maldwyn

Er bod Arwyn yn enw adnabyddus iawn ymhlith caredigion barddoniaeth Gymraeg, dyma'r tro cyntaf i'r amaethwr mwyn o Faldwyn gipio gwobr ym mhrifwyl y gynghanedd. Yn anffodus, ni allodd fanteisio ar ei wobr o docyn stomp gan ei fod yn rhy brysur yn wyna.

Cystadleuaeth Rhif 2: Cywydd yn dechrau 'Heddiw...'


Kate Wheeler, Llwydlo

Athrawes wedi ymddeol yw Kate. Treuliodd ei gyrfa mewn ysgolion yn Llundain ond mae'n byw gerllaw Llwydlo ers pum mlynedd bellach. Yno, wrth wrando ar raglen radio Twm Morys 'Mewn Gair' y dechreuodd fagu diddordeb o'r newydd yn y gynghanedd. Wrth ymateb i'r newyddion am ei buddugoliaeth, dywedodd Kate "Tydw i 'rioed wedi ennill dim arall. Y Gadar fydd hi nesa - un yn siglo." Nid Kate sydd yn y llun uchod gyda llaw, ond mae'n ein sicrhau fod 'na debygrwydd rhyngddi a Cate Blanchet.

Cystadleuaeth Rhif 3: Englyn gwael iawn 'Unrhyw Ddyfais'


Geraint Lovgreen, Caernarfon

Mae Geraint Lovgreen yn englynwr gwael profiadol iawn, ond dyma'r tro cyntaf erioed i hynny gael ei gydnabod yn swyddogol. Mae'n gobeithio y bydd derbyn yr anrhydedd ddiweddaraf hon yn rhoi iddo'r hwb angenrheidiol i fynd ati i gywain ynghyd gasgliad o'i englynion gwaethaf.


Os bu'r Balog braidd yn lladrwm arnat yn ei feirniadaethau, cofia fod cyfle unigryw i gwestiynu ei ddyfarniadau yn Adran Cael Cam yr E-steddfod.
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
12/04/2005 23:30 #401
par:Cyf:Buddugwyr E-steddfod Falogaidd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
os credwch chi, Emad Bouanane a ysgrifennodd:
Diolch am yr englyn, Hysbys.
Mi gymer dipyn o amser i mi dy gyfarch yn ôl, ond fe ddaw...
daeth?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
14/04/2005 18:28 #404
par:Cyf:Buddugwyr E-steddfod Falogaidd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Damia, rwan ma pawb yn gwbod pwy ydwi.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Emad Bouanane
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 14
graphgraph
19/04/2005 15:13 #436
par:Cyf:Buddugwyr E-steddfod Falogaidd 2005 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Roedd natur yr englynion yn ddigon o gliw i mi!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Edryd
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 10
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed