Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: cam mawr, tywyll, du
07/04/2005 01:19 #360
cam mawr, tywyll, du Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Er bach ydwyf, dioddefais gam enfawr sy'n taflu holl weithgareddau nid yn unig y wefan hon, ond y we gyfan, i dywyllwch creulon.

Yn fy englyn anhygoel o wael i'r bylb golau, ni wn pwy a ychwanegodd y teitl 'lamp erchwyn gwely' - nid y fi, yn sicr. Cafodd y bylb (gyda'r fannod yn y gair cyrch) ei anfon i'r gystadleuaeth yn ddi-deitl gennyf, am fod y testun yn amlwg (a'i fod, gyda'r fannod, yn y gair cyrch). Nid yn unig imi gynnwys y testun (gyda'r fannod yn y gair cyrch) ond hefyd llwyddo i gynganeddu'n affwysol o wael y gair anghymraeg 'bwlbws' gydag ef. Bwlbws erbyn hyn yw fy llygaid o achos y dagrau a'r siom a'r anhapusrwydd. Eisteddfod ddu iawn oedd hon oherwydd i'r bylbiau gael eu chwalu.

Derbyniaf bob ymddiheuriad yn llawen a hoffwn gael dyrchafiad yn y canlyniadau o un safle o leiaf!

Llongyfarchiadau i'r enillydd teilwng.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llion Bach
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
10/04/2005 11:22 #364
Cyf:cam mawr, tywyll, du Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rwy'n ofni mai y fi a ychwanegodd y teitl i'r englyn, fel y bu'n rhaid i mi ei wneud yn achos dau englyn gwael arall hefyd. Tybed ydy'r ffaith fy mod i wedi methu â dyfalu gwrthrych yr englyn yn gywir yn awgrymu fod yr englyn yn rhy gynnil awgrymog i fod yn englyn gwael iawn? Na, mae'n beryg mai fi sy'n dwp. Sori.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed