Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Y gynghanedd sain gytbwys ddiacen
09/09/2005 21:42 #1040
Y gynghanedd sain gytbwys ddiacen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn fy marn fach ddiflas i, mae angen ystyried y gynghanedd sain gytbwys ddiacen.

Rai degawdau yn ol pan ddysgais gynganeddu, y rheol oedd bod rhaid ateb cytseiniaid cyn ac ar ol yr acen er mwyn i hon fod yn gywir:

ee "Marwnad y ddafad ddifyr".

Wedyn (rwy'n credu yn sgil dylnwad Clywed Cynghanedd, lle mae'n son fod rhaid i ail a thrydydd ran cynghanedd sain ffurfio cynghanedd draws neu groes), cafwyd llinellau lle nad atebid ond y gytsain sy'n dilyn yr acen, cyhyd a bod y gair sy'n cynganeddu a'r gair olaf yn cychwyn a llafariad, neu, lle bo'r gair hwnnw'n fwy na deusill, lle nad oedd llafariad yn union o flaen yr acen yn y gair hwnnw:

ee

"Marwnad yr Abad llibyn"

ac erbyn hyn, mae rhai llinellau fel hyn i'w gweld a'u clywed mewn cylchgronau, llyfrau, ymrysonau a thalyrnau:

"Marwnad y ddafad ifanc".

A yw llinellau fel hyn yn dderbyniol ym marn fwy cyffrous selogion eraill?

Ac os ydynt, a yw llinellau fel "Marwnad y ddafad ryfedd" yn dderbyniol?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
D. Vlastod
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 26
graphgraph
13/09/2005 11:23 #1046
par:Y gynghanedd sain gytbwys ddiacen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Llinellau hyll iawn ydyn nhw a dylid chwipio tin unrhyw un sy'n eu llunio efo drain a danadl poethion.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Y Bilwg
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 69
graphgraph
13/09/2005 20:21 #1047
par:Y gynghanedd sain gytbwys ddiacen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Y Bilwg a ysgrifennodd:
Llinellau hyll iawn ydyn nhw

Yn ddiau, llinellau hyll!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
15/09/2005 16:52 #1048
par:Y gynghanedd sain gytbwys ddiacen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ar y llaw arall, mae "Marwnad i'n dafad ifanc" yn swno'n dda ond cytuno a thi a'r Bilwg, hyll iawn yw'r lleill.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llesmeirfardd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 40
graphgraph
15/09/2005 19:23 #1049
par:Y gynghanedd sain gytbwys ddiacen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Llesmeirfardd a ysgrifennodd:
Ar y llaw arall, mae "Marwnad i'n dafad ifanc" yn swno'n dda ond cytuno a thi a'r Bilwg, hyll iawn yw'r lleill.

Mae'r llinell hon yn dderbyniol, am fod y "d" ar ddiwedd dafad yn darparu'r gyfatebiaeth gytseiniol angenrheidiol o flaen yr acen.

Fel arall, cytunaf a D. Vlastod, ond mae'n syndod faint o enghreifftiau o'r math o gynganeddion y mae o'n eu hamau sydd i'w clywed mewn talyrnau ac ymrysonau.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
tinci winci
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 15
graphgraph
Cwstard rwan
20/09/2005 20:21 #1062
par:Y gynghanedd sain gytbwys ddiacen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
tinci winci a ysgrifennodd:
mae'n syndod faint o enghreifftiau o'r math o gynganeddion y mae o'n eu hamau sydd i'w clywed mewn talyrnau ac ymrysonau.

Ydw i'n iawn i feddwl fod na enghraifft arall mewn englyn newydd yn oriel yr Annedd o bob man?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Ysblennydd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 52
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed